Category Archives: Egyház

Nyugállományba vonultak lelkipásztoraink

20

Hálaadó istentiszteleten vettek részt a gyülekezet tagjai vasárnap, július 12-én a református templomban. Máté Sándor nagytiszteletű úr és Máté Sándorné nagytiszteletű asszony 26 és fél éves szolgálat után búcsúztak a szabadszállási református gyülekezettől, mert a lelkipásztorok nyugállományba helyezésüket kezdeményezték. Holczmann

Nyissák meg a templomokat vidéken!

reformatus

Nyissák meg a templomokat vidéken – ezt javasolja a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület május 11-i ülésén hozott állásfoglalása szerint „hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint,

SZABADSZÁLLÁSI GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ

reformatus

2020. április 19. Húsvét utáni első vasárnap (Quasimodogeniti) ÁLDÁS, BÉKESSÉG! Amint karácsony nyolcadnapja a kiskarácsony nevet, húsvét nyolcada a kishúsvét, vagy fehérvasárnap elnevezést kapta. Ennek a vasárnapnak a  meghatározó zsoltára, a 81. „Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób

Szabadszállási Gyülekezeti Hírmondó

reformatus

2020. április 5. Virágvasárnap Áldás, békesség! A szép tavaszi ünnepen, Virágvasárnap is zárva maradnak templomunk ajtajai és továbbra is némák az istentiszteletre hívogató harangok. De hogy ne a korona-vírustól való félelem uralja életünk minden zugát, egy rövid csendességre hívjuk Testvéreinket

Gyülekezeti Hírmondó

reformatus

Áldás, békesség! 2020. március 23. A koronavírus miatt kihirdetett egészségügyi vészhelyzetben istentiszteleti alkalmaink jelenleg szünetelnek. Mi magunk is – egyetértve a szükséges intézkedésekkel – arra kérjük Testvéreinket, hogy egymásra vigyázva kerüljék otthonaik elhagyását. Az apostol szavaival mondva kívánjuk: „Legyetek egészségben!”

Evangelizációs alkalmak az egyházközségben

bojt

A Szabadszállási Református Egyházközség evangelizációs alkalmakat tart február 27-én és március 5-én, 18 órai kezdettel a gyülekezeti teremben.

Gondnoki konferencia Mátraházán

DSCN4224

A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye, ebben az évben február 20 és 23 között tartotta a szokásos Gondnoki konferenciáját Mátraházán, – Bán Béla esperes és Hörcsök Imre gondok vezetésével. A három nap alatt több nagyon értékes előadást is meghallgattunk, többek között Dr.

Ökumenikus imahét volt az egyházközségeknél

DSC_1039

Január 20. és 26-a között tartották közös, ökumenikus imahetüket a református és katolikus gyülekezet tagjai. Január 21-én, kedden este katolikus egyházközség látta vendégül a református gyülekezet tagjait és az ilyenkor megszokott módon a katolikus templomban Máté Sándor nagytiszteletű úrtól hallhattuk

Ökumenikus alkalmak az egyházközségeknél

ökomenikus

Holnap kezdődik az ökumenikus imahét, amikor a kü­lön­bö­ző fe­le­ke­ze­tű gyü­le­ke­ze­tek közösen tar­ta­nak istentiszteleteket és imád­koz­nak a ke­resz­té­nyek egy­sé­gé­ért. Az idei közös imádság központi igéje: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) Január 21-én 18 órától a katolikus templomban igét hirdet

Angyalváró istentisztelet

DSC_0951

December 24-én, szenteste délelőttjén  Angyalváró istentiszteletét tartotta a gyülekezet. Az óvodásoktól az iskolásokig minden hittanos kisgyerek részt vett Jézus születésének bibliai történetének bemutatásában. Meghitt műsorral kedveskedtek a gyerekek a gyülekezetnek.  Az óvodások karácsonyi énekeket énekeltek, az iskolás hittanosok pedig a

Katolikus jótékonysági bál

IMG_6466

Idén nyolcadik alkalommal rendeztük meg az egyházközségünk jótékonysági bálját, a Zöld Ász étteremben. Kitűnő ételekkel a büfé asztalról, süteményekkel a batyukból és a Sanzon Party Zenekar nagyszerű muzsikájával. Ezeknek az esteknek a bevételei már eddig is sok szép munkának voltak

Az időseket köszöntötték

20191208_094856

Az időseket köszöntötte a református gyülekezet 2019. december 8-án, advent második vasárnapján a református templomban. Az istentisztelet keretében Ferenczyné Koós Anita és Ferenczy Csaba orgonajátékaikkal örvendeztették meg a szép korúakat, akik közel százan jöttek el az alkalomra. Az énekkar pedig