Category Archives: Egyház

A református egyház hírei

Anyakönyvi hírek Igei búcsúztatással eltemettük: Huszár Károlyt Bédy Katalin férjét 49 évesen Bíró Lászlót Kürtösi Flóriánné élettársát 64 évesen Puskás Imre kőművest Idei Julianna férjét 78 évesen Házasságot kötöttek: Csontos Csaba és Kozma Zsanett Lukácsi Tamás és Tódor Zsuzsa Állandó

A református egyház hírei

Anyakönyvi hírek Igei búcsúztatással eltemettük: Vörös Józsefet, Szabó Klára férjét 85 évesen Gergő Miklósné Bognár Máriát 76 évesen Zrínyi Istvánné Tallér Eszter Lídiát 83 évesen Szűcs Gábort, Kovács Katalin férjét 87 évesen Megkereszteltük: Dömötör Lajos és Dömötör-Pásztohai Mariann gyermekét Áront

Hálaadó Istentisztelet lesz a Református templomban Október 22-én 15 órakor

Mint ismeretes, az elmúlt időszakban a Református templombelső felújítása befejeződött. Ennek hálaadására kerül sor 2017. Október 22-én vasárnap délután 15 órakor a templomban, igét hirdet Bán Béla lelkipásztor a Bácskiskunsági Egyházmegye esperese. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalommal a

A református egyház hírei

Anyakönyvi hírek  Igei búcsúztatással eltemettük:  Tabajdi Lászlóné Lőrinc Katalint 84 évesen Kulcsár Károlyné Gózon Évát 82 évesen Tóth Jánosné Bojári Gizellát 68 évesen Puskás Lászlót néhai Csaplár Katalin férjét 84 évesen Megkereszteltük: Bognár Lajos és Sebestyén Szilvia gyermekét Karolinát Reidl

Hálaadó Istentisztelet volt a református templomban jubiláló házaspároknak

hazassag2

Augusztus 13-án, a vasárnapi Istentiszteleten adtak hálát Istennek azok a házaspárok, akik 1957-ben, 1962-ban, 1967-ben, 1972-ben 1977-ben, 1982-ben, 1987-ben és 1992-ben kötöttek házasságot Szabadszálláson a Református Templomban. Gyülekezetünkben immáron több mint évtizedes hagyomány, hogy minden év augusztus hónapban, ünnepi Hálaadó

A református egyház hírei

Anyakönyvi hírek Igei búcsúztatással eltemettük:  Magosi Pált, néhai Soós Ilona férjét 81 évesen Kozma Imrét, néhai Tóth Katalin férjét 84 évesen Megkereszteltük: Horváth -Nagy Lajos és Horváth-Nagy Andrea gyermekét Katinkát Szeretettel hívunk minden szabadszállási lakost, és városunkba látogató vendéget a

A református egyház hírei

Anyakönyvi hírek Igei búcsúztatással eltemettük: Varga Istvánt, néhai Tabajdi Rozália férjét 76 évesen Kovács Sándorné Rácz Erzsébetet 79 évesen Berta Sándort, néhai Gyenes Sára fiát 70 évesen Megkereszteltük: Kristóf Gábor és Kárász Katalin gyermekét  Gábort Szeretettel hívunk minden szabadszállási lakost,

Családi nap

2

Pünkösd a húsvétot követő 50. nap. Az Ószövetségben aratási hálaadó ünnep volt. Krisztus mennybemenetele után azonban új tartalommal telt meg. Az apostolok együtt várakoztak az Utolsó Vacsora termében. Zárt ajtók mögött, mert féltek az üldözéstől. Majd Pünkösd reggelén hatalmas zúgás,

Konfirmáció

1851

Június 4-én Pünkösd ünnepén nagy esemény volt a megújult református templomunkban. A gyülekezet ünnepelte a templom felújítás jelentős szakaszának lezárását, a fiatal konfirmandusok fogadalom tételét és az 50 éve konfirmáltak évfordulóját. Amikor a gyermeket megkeresztelik, akkor a szülők és keresztszülők

Tanévzáró

Június 11-én volt a 2016-17-es tanév záró istentisztelete. Máté Sándorné nagytiszteletű asszony a Bibliából az Apostolok cselekedetei 17:16-28 igeverseket olvasta, és magyarázta. Pál apostol missziói útjának Athéni eseményeiről olvashatunk ebben a szakaszban „…Ekkor megfogták, az Aeropagoszra vitték, és megkérdezték tőle:megtudhatjuk-e,

A református egyház hírei

Anyakönyvi hírek Igei búcsúztatással eltemettük: Pandur Gergely, néhai Bezdán Eszter férjét 78 évesen Megkereszteltük: Pelikán Imre és Horváth Marietta gyermekét Dalmát Tégla Kovács László és Nagy Szilvia Teréz gyermekét Vivient Papp István és Tövisháti Hajnalka gyermekét Dórát Állandó alkalmaink: Szerda

Böjti evangelizációs alkalmak a református gyülekezetben

unnamed

Gyülekezetünkben a böjti evangelizációs alkalmak sorozata március 16-án Szűcsné Vargacz Anikó szolgálatával kezdődött. Igemagyarázata a Jeremiás próféta könyvének 1 része 21-23 versek alapján történt. „Azt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Égő áldozataitokat rakjátok véres áldozataitok mellé, és egyétek meg