Category Archives: Egyház

A református egyház hírei

Anyakönyvi hírek  Igei búcsúztatással eltemettük:  Tabajdi Lászlóné Lőrinc Katalint 84 évesen Kulcsár Károlyné Gózon Évát 82 évesen Tóth Jánosné Bojári Gizellát 68 évesen Puskás Lászlót néhai Csaplár Katalin férjét 84 évesen Megkereszteltük: Bognár Lajos és Sebestyén Szilvia gyermekét Karolinát Reidl

Hálaadó Istentisztelet volt a református templomban jubiláló házaspároknak

hazassag2

Augusztus 13-án, a vasárnapi Istentiszteleten adtak hálát Istennek azok a házaspárok, akik 1957-ben, 1962-ban, 1967-ben, 1972-ben 1977-ben, 1982-ben, 1987-ben és 1992-ben kötöttek házasságot Szabadszálláson a Református Templomban. Gyülekezetünkben immáron több mint évtizedes hagyomány, hogy minden év augusztus hónapban, ünnepi Hálaadó

A református egyház hírei

Anyakönyvi hírek Igei búcsúztatással eltemettük:  Magosi Pált, néhai Soós Ilona férjét 81 évesen Kozma Imrét, néhai Tóth Katalin férjét 84 évesen Megkereszteltük: Horváth -Nagy Lajos és Horváth-Nagy Andrea gyermekét Katinkát Szeretettel hívunk minden szabadszállási lakost, és városunkba látogató vendéget a

A református egyház hírei

Anyakönyvi hírek Igei búcsúztatással eltemettük: Varga Istvánt, néhai Tabajdi Rozália férjét 76 évesen Kovács Sándorné Rácz Erzsébetet 79 évesen Berta Sándort, néhai Gyenes Sára fiát 70 évesen Megkereszteltük: Kristóf Gábor és Kárász Katalin gyermekét  Gábort Szeretettel hívunk minden szabadszállási lakost,

Családi nap

2

Pünkösd a húsvétot követő 50. nap. Az Ószövetségben aratási hálaadó ünnep volt. Krisztus mennybemenetele után azonban új tartalommal telt meg. Az apostolok együtt várakoztak az Utolsó Vacsora termében. Zárt ajtók mögött, mert féltek az üldözéstől. Majd Pünkösd reggelén hatalmas zúgás,

Konfirmáció

1851

Június 4-én Pünkösd ünnepén nagy esemény volt a megújult református templomunkban. A gyülekezet ünnepelte a templom felújítás jelentős szakaszának lezárását, a fiatal konfirmandusok fogadalom tételét és az 50 éve konfirmáltak évfordulóját. Amikor a gyermeket megkeresztelik, akkor a szülők és keresztszülők

Tanévzáró

Június 11-én volt a 2016-17-es tanév záró istentisztelete. Máté Sándorné nagytiszteletű asszony a Bibliából az Apostolok cselekedetei 17:16-28 igeverseket olvasta, és magyarázta. Pál apostol missziói útjának Athéni eseményeiről olvashatunk ebben a szakaszban „…Ekkor megfogták, az Aeropagoszra vitték, és megkérdezték tőle:megtudhatjuk-e,

A református egyház hírei

Anyakönyvi hírek Igei búcsúztatással eltemettük: Pandur Gergely, néhai Bezdán Eszter férjét 78 évesen Megkereszteltük: Pelikán Imre és Horváth Marietta gyermekét Dalmát Tégla Kovács László és Nagy Szilvia Teréz gyermekét Vivient Papp István és Tövisháti Hajnalka gyermekét Dórát Állandó alkalmaink: Szerda

Böjti evangelizációs alkalmak a református gyülekezetben

unnamed

Gyülekezetünkben a böjti evangelizációs alkalmak sorozata március 16-án Szűcsné Vargacz Anikó szolgálatával kezdődött. Igemagyarázata a Jeremiás próféta könyvének 1 része 21-23 versek alapján történt. „Azt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Égő áldozataitokat rakjátok véres áldozataitok mellé, és egyétek meg

A református egyház hírei

Anyakönyvi hírek, igei búcsúztatással eltemettük:  Kővári Andorné Némedi Anna 88 évesen. Kovács Istvánné Papp Erzsébet 90 évesen  Esküvő: Kovács Sándor és Kovács Erika március 11-én kérték házasságukra Isten áldását. Megkereszteltük: Kiss Csaba Imre és Kiss-Horváth Linda leányát: LINDÁT, Huszár István

A református egyház hírei

Anyakönyvi hírek Igei búcsúztatással eltemettük:  Gonda Sándor Márkus Lídia fia 69 évesen Kiss Józsefné Kusztos Zsófia            82 évesen Pandur Lászlóné Szabó Mária 88 évesen   Állandó alkalmaink: Szerda 9.30 óra Baba-Mama Klub Csütörtök 9.30 óra Csillag Varrókör Csütörtök 18.00 óra

Templomtatarozás

Csaknem 15 éve annak, hogy a Szabadszállási Református Egyházközség presbitériumának egyik gyűlésén felvetődött a templom renoválásnak gondolata. Lehangolóak voltak a poros omladozó falak. Szerettük volna méltóbb környezetben hallgatni Isten igéjét. Noha a templombelső esett át legrégebben tatarozáson, a munkát mégis