Konfirmáció

Június 4-én Pünkösd ünnepén nagy esemény volt a megújult református templomunkban. A gyülekezet ünnepelte a templom felújítás jelentős szakaszának lezárását, a fiatal konfirmandusok fogadalom tételét és az 50 éve konfirmáltak évfordulóját.

Amikor a gyermeket megkeresztelik, akkor a szülők és keresztszülők fogadalmat tesznek, hogy segítik az újszülöttet abban, hogy felnőve önként tegyen vallást hitéről. Ennek alkalma a konfirmáció.

A konfirmandusok minden évben megtanulják a feleletet arra a kérdésre: mit jelent a konfirmáció szó. A válasz így hangzik: „ez a latin eredetű szó annyit tesz megerősítés – a Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket.” Pontosan ez a mi reménységünk minden esztendő pünkösdjén, hogy Isten az Ő Lelke által a fiatalokban hitet ébreszt, sőt megerősíti azt.

A konfirmáció akkor igazi és nem csupán hamis, hazug szó, ha valóban Krisztus hűséges követőjévé válunk, és református egyházunktól sem távolodnak el soha.

Konfirmációi fogadalmat tettek:

Antal Viktória Éva

Berta Dániel

Faragó Ivett

Ináncsi Dániel

Kis-Orsolya Bence

Murár Krisztina

Nagy Anett

Oszlánszki Lajos Kálmán

Sipos Bence

Váradi Laura

Varga Adrienn

Verebélyi Tibor

Zrínyi Anna

Zsoldos Roland

Ez a 14 fiatal teljes jogú tagjává vált gyülekezetünknek, és bízunk benne, hogy hitüket gyakorló keresztyénekké válnak, és 50 év múlva ők is itt állhatnak, hogy hálát adjanak az őket megtartó Istennek.