Puskás Mihály emlékére

“Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik” - mondja a Biblia. Isten kegyelmes ajándékának tartjuk, hogy Puskás Mihály, gyülekezetünk legidősebb tagja, 102 évet élhetett meg a földi világban. Messze többet, mint a Mózes által megénekelt 70, vagy ha feljebb 80 esztendő. Messze többet, mint az átlagember.

Már ezért is tisztelhetjük emlékét, hiszen az időseknek mindig mély tisztelet jár. A mózesi törvény egyenesen megszabta: Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén ember orczáját becsüld meg. 

De mi nem csak idős kora miatt emlékezünk róla tisztelettel, hanem azért is, mert benne egy hosszú ideig szolgáló presbitert veszítettünk el. 46 éven át (1960-tól 2005. december 31-ig) volt aktív presbiter. Ez idő alatt sokáig temetőgondnok, majd utolsó 7 évében egyházközségi gondnok volt. 2006-tól pedig a tiszteletbeli presbiterek között tudhattuk őt.

Igazságot kimondó ember volt, s az igazság útján járva igen szép ékes koronát kapott.

Emléke legyen áldott!

Máté Sándor református lelkipásztor