Lakossági fórum

kezikonyv

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében városunk településképi arculati kézikönyvet készít, melynek célja, hogy meghatározza a város jellemzőit, értékeit, eltérő karakterű településrészeit, majd eszerint építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában az egységes településképhez való illeszkedés céljából. Az arculati kézikönyv kidolgozása előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása szintén e törvényből adódó új feladata az önkormányzatoknak.

A rendeletben az önkormányzat meghatározza a településképi követelményeket, a településkép-védelem támogatási és ösztönző rendszerét, valamint szabályozza ezek érvényesítési eszközeit.

Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését párhuzamosan végezzük.

A kézikönyv szolgál a településképi rendelet alapjául, melynek megállapításaiból vezethetők le a rendeleti szabályok, amelyeket a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások tartalmaznak majd.

A településképi rendelet és az arculati kézikönyv és annak szerepének ismertetése céljából az Önkormányzat lakossági fórumot szervez, melynek időpontja és helyszíne:

  1. augusztus 17-én 17.00 óra
    Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház

    6080 Szabadszállás, Kossuth Lajos út 4.

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (V.25.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) értelmében a partnerek körének véleményezésre és kiegészítő javaslatokra, tartalombővítésre van lehetősége mind képi, mind szöveges formában.

Ennek megfelelően a partnerek körét alkotják a város lakosai, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultak, a gazdálkodó szervezetek, a városban működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és az önkormányzat területén működő egyházak.

Az arculati kézikönyv tervezet és a településképi rendelet tervezet megtekinthető a www.szabadszallas.hu honlapon.

A javaslatokat postai, személyes vagy elektronikus úton a szabadszallas@szabadszallas.hu email-címre, vagy a polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalba  (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.) kérjük eljuttatni a vélemények feldolgozása érdekében.

Szabadszállás, 2017. augusztus 7.

Dr. Báldy Zoltán polgármester

About Post Author