A fiatalok helyzete az Európai Unióban

„Hogyan látják 5 tagország fiataljai saját jövőjüket az Európai Unióban” címmel tartottak konferenciát szeptember 22-én Szabadszálláson, a városunkban vendégeskedő testvérvárosi delegációk részvételével.

Dr. Báldy Zoltán Szabadszállás város polgármestere vitaindító előadásában arról be-szélt, hogy a huszonhét tagállam lakói miként ítélik meg az Európai Uniós tagságot.

Elmondta, az európai átlag szinte megegyezik a magyar adatokkal: 31 százaléknyi föderalistára jut, 32 százaléknyi euroszkeptikus, és 37 százaléknyi mérsékelt EU támogató. A fiatalok, a képzettebbek, magasabb jövedelműek és városban élők körében az Európai Uniós tagság megítélése sokkal kedvezőbb, mint az idősebb korosztály esetében. A felmérések adatainak alapján ki-jelenthető, hogy az uniós tagság legnagyobb haszonélvezői a fiatalok, akik számára jobb tanulási, utazási és munkalehetőséget jelent az európai közösséghez való tartozás – hangsúlyozta Dr. Báldy Zoltán.

Sütő Levente, az erdélyi Vargyas település polgármestere elmondta, az uniós tagságból egyelőre még nem igazán tudott profitálni a kiváló természeti adottságokkal, és kulturális értékekkel bíró településük.

Arról, hogy mit jelent, és milyen előnyökkel jár számukra az Európai Uniós tagság, az erdélyi delegációval utazó fiatalok (tanulók, kezdő vállalkozók, kulturális szakemberek) számoltak be. A hozzászólásokból kiderült, hogy a fiatalok többsége leginkább szűkebb hazájában keresi a megélhetését, de nem veti el az uniós tagság kínálta lehetőségeket sem.

Armin Blohn önkormányzati képviselő, a városunkban tartózkodó németországi Schönenberg-Kübelberg delegációjának vezetője elsőként az Európai Unió meg-alakításnak okairól beszélt. Elmondta, az európai közösség azzal a céllal jött létre, hogy kontinensünkön béke legyen, a nemzetek együtt tudjanak gondolkod-ni, cselekedni.

A fejlődés záloga az együttműködésben foglalat szabályok betartása, mivel csak a közös és egységes akarat viszi előre közösségünket, biztosítja a jövőt az európai népek számára.

Armin Blohn példának hozta fel településünket, kiemelve azt a tényt, hogy az uniós tagságnak köszönhetően milyen jelentős fejlesztések valósultak meg Szabadszálláson az elmúlt évtizedben.

Az uniós tagság, olyan bázis és alap, melyet tovább kell adni a következő generációk számára, tehát nagyon fontos az, hogy minden ember meg legyen arról győződve, hogy ezen az úton kell tovább menni – nyomatékosította a német delegáció vezetője.

A konferencia második felében az erdélyi Vargyas település természeti adottságaival, kulturális kincseivel ismerkedhettek meg a delegációk képviselői. A film megtekintését követően csoportos beszélgetések keretében folytatódott a fiatalok helyzetének kiértékelése.

A program az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) támogatásának segítségével valósult meg.

About Post Author