A Szabadszállási Víziközmű-társulat tájékoztatója

Tisztelt társulati tagok!

Az elmúlt időszakban a Társulat elszámoló bizottsága lefolytatta az elszámolási eljárás döntő hányadát. 10 év bankszámla kivonatainak tételes ellenőrzésével pontosította a befizetések és az ingatlanok nyilván-tartását. Tudjuk, hogy ez sok időt vett igénybe, de elengedhetetlen volt a pontos visszafizetések teljesítéséhez, köszönjük a türelmüket.
Következő lépésként március első hetében minden visszafizetésre jogosultnak postázzuk az általunk nyilvántartott, rá vonatkozó ingatlan adatokat, befizetés összegét és a visszafizetendő összeget. Kérjük, hogy a nyilatkozatot pontosan és olvashatóan kitöltve postai úton, vagy személyesen juttassák vissza a Társulatnak.
Amennyiben az általunk közölt adatok nem megfelelőek, kérjük, hogy az ezt igazoló dokumentumokkal (adásvételi szerződés, bankszámla kivonat, befizetést igazoló okirat, jogerős hagyatéki végzés, stb.) fáradjanak be a társulat ügyfélszolgálatára egyeztetésre. Néhány befizetés, illetve ingatlan tulajdon a rendelkezésre álló adatok alapján tisztázhatatlan, ezért ha valaki március második hetében sem kapja kézhez levelünket és számára a befizetett érdekeltségi hozzájárulásból visszajár, szintén keresse fel ügyfélszolgálatunkat adat egyeztetésre.
Tájékoztatásul idézzük a társulat alapszabályának ide vonatkozó részét:
9. §. A tagok kötelezettségei
2) Ha a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik, azt köteles a társulat intéző bizottságának írásban bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a tagsági jogviszony megszűnésének alapjául szolgáló okiratot, illetőleg annak másolatát, valamint ¬ha abból nem állapítható meg – a bejelentésben közölnie kell a helyébe lépő új tag nevét, lakhelyét (székhelyét).
Problémákat okoz az öröklés kérdése. Sajnos a lefolytatott hagyatéki eljárások nagy többségéből kimaradt az LTP megtakarítás összege. Ebben az esetben jogerős hagyatéki végzés, végrendelet hiányában nem áll módunkban a visszajáró összeg kifizetése, póthagyatéki eljárást kell lefolytatni, ennek eredményeként kaphatják meg az örökösök a visszajáró érdekeltségi hozzájárulást. Amennyiben az eljárás elhúzódik, a Társulat letétbe helyezi az összeget, így az a Társulat megszűnése után is hozzáférhető lesz.
A visszafizetésről:
Alaphelyzetben, amennyiben jogi dokumentum (pl. adásvételi, ajándékozási szerződés, hagyatéki végzés) másként nem rendelkezik, a visszafizetés az érdekeltségi hozzájárulást megfizető személyt illeti meg, függetlenül attól, hogy időközben az érdekelt ingatlant pl. eladta.
A visszafizetést technikai okokból banki átutalással teljesítjük, ezért kérünk Önöktől a nyilatkozatban bankszámla számot. Pénztári kifizetéshez, ilyen nagy összegű pénzkezeléshez sem megfelelő helyünk, sem megfelelő számú adminisztrációs személyzetünk nincs. Amennyiben valaki nem rendelkezik bankszámlával, családtagjának, más megbízható személynek a számlaszámát is megadhatja a visszautaláshoz. Ezért kitöltéskor a nyilatkozatban mindenképpen a számlatulajdonos nevét adják meg a megfelelő rovatban, ne a visszaigénylő nevét!
A visszautalásra a beérkező kitöltött nyilatkozatok feldolgozása után azonnal, várhatóan március 2-3. hetében kerül sor.
A fentiek figyelembevételével mindenkit nyomatékosan kérünk, hogy a nyilatkozatban a valóságnak megfelelő adatokat adjanak meg, hisz a valótlan adatoknak büntetőjogi következményei is lehetnek. Ha a kitöltéssel kapcsolatban kérdésük merül fel, forduljanak bizalommal a Társulat ügyfélszolgálatához.

Néhány kiegészítő információ:
A visszafizetésekhez szükséges pénz a Társulat bankszámláján rendelkezésre áll.
A Társulat nem kezdi újra márciusban az elszámolási eljárást, a február 23-i küldöttgyűlés szavazása csak az alapszabály néhány jogi problémáját rendezte.
A Társulat elszámoló bizottsága az önkormányzattal is elszámol – minden tétellel, számlával, átutalással.
A Társulat küldöttei, bizottságai nem lopnak, nem csalnak, a munkájukat végzik, azt is „társadalmi munkában”, bármilyen ellenszolgáltatás nélkül.
Aki kérdéssel, kéréssel, problémával fordul a társulathoz, annak a társulat képviselője minden szükséges információt szívesen megad.
Akik félinformációk, sejtések, valótlan állítások alapján hergelik, lázítják az emberek, azokat nem szeretjük – komoly erkölcsi fenntartásaink vannak velük szemben.
A társulat a csatorna kivitelezésével kapcsolatos hibákat, reklamációkat nem tudja orvosolni, ezekkel a beruházást lefolytató önkormányzathoz (építésügy) kell fordulni.

Köszönjük figyelmüket!

A Társulat vezetője keddi napokon 16 órától az ügyfélszolgálaton személyesen is rendelkezésre áll.

Szabó Zoltán

About Post Author