A tizenegyedik találkozó

DSCF1382 DSCF1389 DSCF1412 DSCF1489 DSCF1463DSCF1463

Kellemes, szellős és napsütéses reggelen kezdett erősödni a mozgás a József Attila Közösségi Ház parkjában és előterében. Először csak a szervezők és rendezők tették a dolgukat, végezték az utolsó simításokat a vendégváráshoz, de hamarosan megjelentek a XI. Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó résztvevői is.

 

Gyorsan betöltötte a teret az egymásra találás hangos ovációja, az „azonnal és mindent és előbb, mint te, el akarok mondani neked” zsivaja. Széles mosoly, forró feketekávé és finom pogácsa fogadta az újonnan érkezőket. A gyülekezés „káosza” alatt volt idő megtekinteni a szabadszállási képzőművészek műveinek kiállítását is.

 

A színházteremben a Himnusz, dörmögős-morgós éneklésével vette kezdetét a hivatalos találkozó. A résztvevők és a meghívottak köszöntését követően, Farkas Zoltán ny. mk. alezredes, a Honvéd Nyugdíjas Klub elnöke nyitotta meg a rendezvényt, amely

  • az MN 2067, a 104/2. honi légvédelmi rakétaosztály megalakulásának 55., felszámolásának 25. évfordulója (1960-1990.), valamint
  • a Magyar Néphadsereg Gépjárműtechnikai Tiszthelyettes- és Szakmunkásképző Iskola, illetve Magyar Néphadsereg, később Magyar Honvédség Gépjárműtechnikai Tiszthelyettesképző Szakközépiskola megalakulásának 40. évfordulója (1975/1981-1998) jegyében került összehívásra.
  • Csatlakozott rendezvényünkhöz a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi Régió XIX. Régiós Bajtársi és XIII. Kistérségi Találkozója is,
  • és nem feledkeztünk meg arról sem, hogy településünk most, a Szabadszállási Városi Napok keretében ünnepelte várossá avatásának huszadik évfordulóját! (1995. július 01-jével lett város.)

 

Az évfordulók kapcsán nem maradhattak el a megemlékezések, melyek sorát Holczmann Mihály ny. őrnagy úr kezdte, aki a rakétaosztály kezdet és vég évfordulói kapcsán a csapat történetéről, működéséről szólt a jelenlévőkhöz.

 

Kelemen György ny. mk. alezredes úr, az iskola első igazgatóhelyettese elevenítette fel a 40 évvel ezelőtti történéseket, a Magyar Néphadsereg Gépjárműtechnikai Tiszthelyettes- és Szakmunkásképző Iskola megalakításának, működése megkezdésének eseményeit, majd Bencze András ny. mk. alezredes úr, a Gépjárműtechnikai Tiszthelyettesképző Szakközépiskola igazgatója zárta a visszaemlékezést az iskola és felszámolása történetével.

 

Frissítő élményt jelentett a résztvevők számára Török László tanár úr nagyszerű előadásában Parti Nagy Lajos Szívlapát című verse, majd a Szász Károly Református Kórus szívet-lelket melengető öröméneklése és a kórust követő Ezüst Kopogók Néptánc Együttese iskolás csoportjának pezsdítő ütemű táncbemutatója.

 

E kis kitérő után Baráth István dandártábornok úr, az MH Logisztikai Központ parancsnoka adott tájékoztatót a páncélos- és gépjármű technikai tiszthelyettesek, altisztek és képzésük, valamint a szakma jelenlegi helyzetéről. Majd ismertetésre került Frigyer László mk. vezérőrnagy, a szakmunkásképző iskola első növendékei egyikének, a találkozón megjelentekhez szóló levele.

 

A Dél-alföldi Régió rendezvénye kapcsán köszöntötte a jelenlévőket Kelemen József ny. altábornagy, a BEOSZ, és dr. Kovács György ny. mk. ezredes, a régió elnöke.

 

Szót kért Dankó József ny. őrnagy, egykori katonatársunk, aki elmondta, hogy nemrégiben kapott köszöntő levelet a Magyar Honvédség vezetőitől, nyolcvanadik születésnapja alkalmából, és ennek apropóján, elérzékenyülve kérte a jelenlévőket, hogy amikor a katonákról beszélünk, és a katonákat köszöntjük, ne feledkezzünk meg arról, hogy a szolgálatteljesítés biztos hátterét a család, a feleségek adják. Nekik is jár – mindig – a köszönet!

 

A találkozó résztvevőinek köszöntése dr. Báldy Zoltán, városunk polgármestere szavaival fejeződött be, aki kiemelte a néhai helyőrség katonáinak, polgári dolgozóinak a település életében betöltött fontos szerepét.

 

A színháztermi eseményeket a Kiskun Népdalkör és a Vadrózsák Citerazenekar katonanóta csokra zárta.

 

A találkozó – hagyományainknak megfelelően – az elhunyt társaink, bajtársaink emlékét őrző Szabadszállási Honvéd Emlékhely kopjafái előtti főhajtással, tiszteletadással, emlékezéssel folytatódott. 2003-ban állíttatott az első jelfa a katonák, 2009-ben az édestestvére, a honvédségi dolgozók emlékére, amelyek – vállvetve – egymás mellett állva hirdetik: „… együtt a szolgálatban, együtt a halálban …” Az emlékhelyen nagytiszteletű Máté Sándor alezredes, református tábori lelkész úr kérte Isten áldását elhunytaink emlékére. A kopjafáknál koszorút helyeztek el Baráth tábornok úr, a BEOSZ, a BEOSZ DaR, a kiskőrösi társegyesület, városunk polgármestere, egyesületünk elnöke és az egykori parancsnokok.

 

A lakótelepi emlékparknál Szabó János ny. mk. vezérőrnagy szólt a megjelentekhez, majd a parancsnokok megkoszorúzták a harckocsi dandár emlékoszlopát és Hunyadi Mátyás emlékszobrát. Barát tábornok koszorút helyezett el az emlékszobornál. Koszorút helyeztek el az évfordulók alkalmából a rakétaosztály és a szakközépiskola emlékköveihez. A megemlékezés a hagyományos emlékkövi virágelhelyezéssel zárult.

 

A 2014-ben átadott Hunyadi Mátyás Emlékmúzeum fejlesztése újabb állomásához érkezett. A Honvéd Találkozó részeként, az évforduló alkalmából került átadásra és megnyitásra a Gépjárműtechnikai Tiszthelyettesképző Szakközépiskola emlékszobája. A szalagot az átadó Baráth tábornok, az egyesület elnöke, Farkas alezredes és az iskola első vezetője, Kelemen alezredes vágták át.

 

A találkozó egy kései, de annál jobban eső ebéddel zárult. A programok azonban még nem értek véget. Az öregdiák találkozó iskolasorakozóval, majd a másnap délig tartó baráti találkozó eseményeivel folytatódott. De ebéd után zárult a Dél-alföldi Régió rendezvénye is.

 

Továbbra is fontos megemlíteni a találkozó kapcsán, hogy egyrészt kérik a szervezők, hogy az egykori munkatársak ne csak a hívó szóra várjanak, hanem keressék meg egymást és csoportosan jelentkezzenek be a szervezőknél a találkozóra, hiszen az egykori munkatársak tudnak szoros kapcsolatot tartani, Ők tudnak könnyen vagy könnyebben – és talán hatékonyabban – egymásra találni

 

Másrészt, aki bármilyen formában fényképpel, tárgyi emlékkel, szöveges visszaemlékezéssel (vagy ezek másolatával) támogatni tudja, szeretné, akarja a múzeum fejlesztését, vagy egy, a Szabadszállás katonatörténetét összefoglaló kiadvány elkészítését, kérjük, keresse a Klub vezetőségét.

 

Végezetül! Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen formában részt vett a XI. Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó és kapcsolódó rendezvényei előkészítésében, megtartásában, a múzeum fejlesztésében, az új emlékszoba kialakításában. Köszönjük az anyagi támogatásokat és hozzájárulásokat. Köszönjük a fellépők kedves műsorát.

 

Horváth Balázs István

About Post Author