A víz élet, gondozzuk közösen!

vgt2

Kvassay Jenő Terv tájékoztatás és társadalmi konzultáció

A 2014-2020-as programozási időszak tervezéséhez és végrehajtásához szükséges az EU2020 Stratégia célkitűzéseit, valamint a hazai gazdaságfejlesztést segítő Kvassay Jenő Terv (KJT) elkészítése. A vízpolitikai stratégia megalkotásának fő célja a vízgazdálkodás fejlesztési irányainak illetve erre épülő céljainak meghatározása Magyarország vízügyi adottságaira és a vízgazdálkodás szakmai-szervezeti hátterére építve. A stratégia megvalósítását szolgáló intézkedések a 2014-2020 közötti programozási időszakban valósíthatók meg EU-s társfinanszírozásban.

A KJT alapelve, hogy csak a társadalom által ténylegesen igényelt, de a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő vízügyi beavatkozásokat szabad megtenni az elkövetkező években. A dokumentum az alkotmányos alapelvekhez, a hazai és EU szabályozáshoz, a már elkészített egyéb stratégiákhoz, tervekhez, programokhoz (pl. Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia, Új Széchenyi Terv, EU Duna Régió Stratégia, stb.) illeszkedik.

Ezen a honlapon a KJT egyes részeinek, valamint a teljes szakpolitikai stratégiának a társadalmi vitára bocsátott dokumentumait helyezzük el. Jelezzük, hogy a honlapra felkerült vitaanyagokat a Kormány nem tárgyalta meg, ezért ezek nem tükrözik a Kormány álláspontját. Kérjük, írja meg és küldje be véleményét a közzétett dokumentumokkal kapcsolatban!

A közzétett dokumentumokról az elektronikus konzultáció lehetővé teszi, hogy Ön az internet segítségével közvetlenül véleményt nyilváníthasson a szakpolitikai stratégia egyes részeiről és az egész tervről. Levelét elektronikus úton a e-mail címre küldheti meg. Kérjük, levele „Tárgyában” jelölje meg, hogy a Kvassay Jenő Tervhez kíván hozzászólni!

A közzétett dokumentumokról postai úton eljuttatott levélben is véleményt formálhat, amelyet a következő címen fogadunk: Aquaprofit Zrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 32. Kérjük, a borítékra írja rá, hogy a Kvassay Jenő Tervről alkotott véleményt tartalmaz a küldemény!

Forrás: www.vizugy.hu

About Post Author