ARRABONA barangolás

ssss

A Rába mentét kerestük fel november 09-én, mikor is a Honvéd Nyugdíjas Klub szervezésében, az MH Logisztikai Központ és alárendeltjeivel együttműködésben ellátogattunk Győrbe, ahol az első nagyobb település Kr. e. 500 körül alakult ki, lakói kelták voltak, akik a várost Arrabona-nak nevezték. A Kr. e. I. században római kereskedők költöztek, ide, majd Kr. u. 10 körül a római hadsereg elfoglalta a Dunántúlt, létrehozva Pannónia provinciát.

A település Káptalandombi részén a Római Birodalom határvonalát őrző limes-rendszer egyik fontos erőssége jött létre, a domb körül pedig létrejött egy polgári település, amelynek a római uralom alatti mintegy négyszáz éves zavartalan fejlődése lehetővé tette, hogy a környék gazdasági és kulturális igényeit kielégítő központtá váljon. Arrabona a Pannonia-i úthálózat egyik fontos csomópontja lett. A látogatással az MH Logisztikai Központ és a Honvéd Nyugdíjas Klub közötti közelmúltban aláírt „Együttműködési Megállapodás” papírosból máris elevenné vált.

Az Arrabona barangolás a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Technológiai Centrum (továbbiakban: TC) bemutatóközpontja, majd az MH 12 Arrabona légvédelmi rakétaezred meglátogatására, megismerésére irányult.

A látogatás apropóját egy 2017. évre vonatkozó elgondolás megalapozása adta. Jövőre ünnepeljük az MN 7260, az MN Páncélos és Gépjárműtechnikai Kiképző megalakulásának 60. évfordulóját. E jeles alkalomhoz kapcsolódóan adódik a lehetőség, hogy az ez évi – harckocsikat és páncélos csapatokat bemutató – rendezvényeinket követően egy újabbat megrendezve, a magyar katonai gépjármű, és kerekes harcjármű gyártás két hazai fejlesztő és gyártó vállalatával, a Csepel Autógyár és a Magyar Vagon és Gépgyár történetével, gyártmányaival megismerkedjünk. A Csepel Autógyár már nem működik, emlékeit a Csepel Autó Gyártmánymúzeum őrzi. A Magyar Vagon és Gépgyár szerencsésebb, jelenleg is működik, termel, és részt vesz a magyar katonai járműfejlesztés és gyártás munkájában.

A látogatásunk az élményszerzésen túl, a jövő évi kiállítás és szakmai előadás gyártóhelyszíni, előkészítő meg beszélése is volt. Sőt már az anyaggyűjtés egy részét is megejthettük.

A nem rövid autóbuszos utazást követően léptették be a csoportot a bemutatóközponthoz, ahol már várt házigazdánk Németh Attila, a TC vezetője és Szabó János a cég volt tervező mérnöke, a téma szakértője, kutatója.

A program egy rövid gyártörténeti és gyártmánytörténeti ismertetővel kezdődött, majd egy, a RÁBA Nyrt-t és elődeit bemutató filmen keresztül további információkat kaptunk a hazai katonai járműgyártás máig működő képviselőjéről. A tájékoztató és a vetítés után a bemutatóközpontban közelről is megismerkedhettünk a RÁBA gyártmányok történetét bemutató anyaggal és a RÁBA kiállított gyártmányaival, köztük a RÁBA „Mindenes” traktorral, a RÁBA AF „Super” tehergépkocsival, a RÁBA „Special” autóbusszal, a RÁBA Botond katonai terepjáró tehergépkocsival (és már az épületbe lépés előtt az udvarrészen felállított D-442 vegyi és sugárfelderítő úszó gépkocsival.

Külön programként ellátogathattunk a Járműszereldébe, ahol előbb a gyártósort néztük meg. A csoport laikus tagjai számára is látványos és érdekes volt az automata hegesztő berendezés, valamint a lézervágók „produkciója”. Ezt követően a szerelősoron a katonai projekt járművei összeállítási folyamatait szemlélhettük kézzelfogható közelségből.

A kissé elcsúsztatott ebédidő a közeli katonai objektumban, a légvédelmi rakétaezred étkezdéjében ért bennünket. Az alakulat főkapujánál Bozsóki Attila alezredes, parancsnokhelyettes és Inoka Zoltán törzszászlós, az alakulat vezénylő zászlósa fogadtak bennünket. A jóleső és ízletes ebédet követően  parancsnokhelyettes úr tájékoztatójában bemutatta a rakétaezredet, tevékenységét és eredményeit, majd megtekinthettük az igen látványos és tartalmas csapatmúzeumot ahol az ezred történetét is megismerhettük. Tiszteletreméltó különlegessége a múzeumnak, ahogy a már megszűnt légvédelmi szervezetek emlékeit őrzi, továbbá a volt nagyváradi Magyar királyi Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola ereklyéit is.

Mindkét helyen megköszöntük a szíveslátást és egy-egy emléklap és „Honvéd Nyugdíjas Klub emlékplakett” átadásával viszonoztuk az élményeket és a velünk való foglalkozást.

A napot egy kellemes, az évszaknak megfelelő immár sötét koraestébe nyúló „haza autóbuszozással” zártuk.

Horváth Balázs István

About Post Author