Az én könyvtáram

000032986_nevtelen2.png.jpg_orig46377574_2015596745164065_6617172953790414848_o 46420857_2015598705163869_5133068432249454592_o 46499091_2015598291830577_8410935146970087424_o                                              

Néhány gondolat emlékeztetőül: „ Az Emberi Erőforrás Operatív Program „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 kódszámú pályázaton belül megvalósított „Az én könyvtáram” elnevezésű projekt egyik fő célja a meghatározott célzott négy fejlesztési irányhoz illeszkedő, a 4-18 éves korosztályt érintő, már működő jó gyakorlatok, módszertani anyagok és mintaprogramok összegyűjtése, nyilvántartásba vétele és egységes formában való elérhetővé tétele a könyvtári szakma számára.

Ennek érdekében 2017 őszén én is beküldtem több, könyvtárunkban már működő, általam jónak vélt gyakorlatot a pályázatra. Az országból összesen 342 gyakorlatot küldtek be. A beérkezett ötleteket a projektben tevékenykedő szakmai műhelyek – Olvasásfejlesztési műhely, Könyvtárhasználat, Információkeresési műhely, Szövegértés fejlesztés műhely, Digitális írástudás fejlesztés műhely- tagjai véleményezték, a mintaprogram-fejlesztésre javasolt jó gyakorlatok végleges körét pedig az öttagú Mintaprogram-fejlesztési Bizottság határozta meg.  Az általam beküldött, „Legyél te is diákkönyvtáros!” című jó gyakorlatot a bizottság fejlesztésre érdemesnek találta.” A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 19 megyei könyvtár, az OSZK Könyvtári Intézete, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a könyvtárszakmai szervezetek bevonásával valósítja meg a projekt könyvtári komponensének célkitűzéseit.

A program célja az országos könyvtári rendszer fejlesztése. A célok elérése érdekében még a nyár folyamán több projektnapon vettem részt a fővárosban, a projektirodában. Vállaltam, hogy az általam beküldött jó gyakorlatnak leszek a mintaprogram fejlesztője. A nyár folyamán a számomra kijelölt mentor segítségével közösen elkészítettük a „Legyél te is diákkönyvtáros!” című jó gyakorlat két modulra, 2×60 percre kidolgozott dokumentációját. Az első fázis augusztus 30-án ért véget, amikor az elkészült munkát egy szakmai grémium előtt megtartott előadás keretén belül kellett bemutatni, megvédeni, a felmerülő kérdéseket megválaszolni, és az esetleges javításokat elvégezni. A bizottság kiemelte, és örömmel vette, hogy Szabadszálláson a könyvtárba látogató gyermekek (akik részt vesznek a feladatokban) felnőttként vannak kezelve, valamint, hogy a program bármilyen kis könyvtárban is megvalósítható. A második szakaszban sor került a kipróbálásra más könyvtárban is.

A célra kijelölt könyvtár Tiszavasvári Városi Könyvtár lett. A november 16-i bemutató foglalkozást Novák Anna gyermekkönyvtáros tartotta, melyen a Tiszavasvári Általános Iskola 6. d. osztályos diákjai vettek részt. A foglalkozást megtekintette Gosztonyi Enikő szaktanácsadó, Gulyás Krisztina iskolai könyvtáros és Farkas Dániel a programiroda munkatársa, valamint jómagam, a program kidolgozója. A foglalkozás zökkenőmentesen és sikeresen zajlott. Ezúton is szeretném megköszönni Kulcsár Lászlónénak, a Tiszavasvári Városi Könyvtár vezetőjének, és az intézmény összes dolgozójának a munkáját, segítségét és szívélyes vendéglátásukat. November 20-án, Kecskeméten zárult „Az én könyvtáram” programsorozata a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban rendezett megyei szakmai napon.

A rendezvényen köszöntőt mondott Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke és dr. Fodor Péter, Az én könyvtáram programot megvalósító Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója. A program eredményeiről és tervezett fejlesztéseiről Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda szakmai vezetője számolt be. Külön öröm volt számomra, hogy kiemelte, Bács-Kiskun Megyéből a három bejutott programból, Kecskemét és Tiszakécske mellett Szabadszállás is képviselte magát. Bizonyítva ezzel azt, hogy egy kisebb település könyvtárában is lehetnek olyan ötletek, amely országos megvalósításra is méltóak. Utána többek között Péterfi Rita, az olvasásfejlesztési műhely tagja tartott előadást „Az én könyvtáram” programban megvalósult országos olvasásvizsgálat lehetséges hatásai a könyvtárak mindennapjaira címmel.

A most záruló országos szakmai programsorozat azzal a céllal jött létre, hogy megismertesse a könyvtárosokkal és pedagógusokkal a projektben megvalósult olvasási- és könyvtárhasználati kutatások eredményeit és bemutassa a köznevelést támogató könyvtári szolgáltatásokat érintő módszertani fejlesztéseket, ösztönözze a könyvtárak digitalizált gyűjteményeinek használatát. Nyolc hónap alatt minden megyében, illetve a fővárosban is sor került hasonló eseményre, több mint 1.400 könyvtáros és pedagógus részvételével, így a program fontos szakmai állomása volt a kecskeméti zárórendezvény. A folytatásban nagyszabású, országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő kampány lebonyolítására is sor kerül 2019 első negyedévében. A projektidőszak végére egy módszertani kiadványsorozat is napvilágot lát.

–Vass Roland-

About Post Author