BÁCS- KISKUNBAN ITTHON VAGY

Százmillió forint a megyei fiataloknak

A Bács-Kiskun Önkormányzat ösztöndíjprogramja jóvoltából sok fiatal kap lehetőséget, hogy továbbtanuljon és gyökeret eresszen szülőföldjén.  Az önkormányzat kiemelt célja, hogy a megyei fiatalokat anyagi támogatással, ösztöndíjjal segítse abban, hogy elkezdhessék és sikeresen be is fejezhessék, tanulmányaikat. A helyben való boldogulás egyik alapvető lehetősége, hogy megyénkben tudnak elhelyezkedni, mely gazdasági, társadalmi és közösségi szempontból kiemelten fontos feladat. A Bács-Kiskun Önkormányzat ösztöndíjprogramja is azon törekvést támogatja, amely a megyei fiatalok identitástudatát erősíti és megalapozza jövőjüket, boldogulásukat településükön, térségükben.

A „Bács-Kiskunban itthon vagy” ösztöndíj pályázat, első szakasza sikeresen lezárult, amelyben közel 10 millió forint gazdára talált a sikeresen pályázók között. Az igények és az ösztöndíj véleményező testületek javaslata alapján, számtalan könnyítés, új lehetőség teszi elérhetőbbé többek számára a második felhívásban megjelenő ösztöndíjat. A havi, akár 50 ezer forintos támogatásra rendelkezésre álló forrás 100 millió forint, amely arra vár, hogy megyénk fiataljai továbbtanulásuk érdekében felhasználják.

A következő pályázati ciklus felhívása 2018. augusztus 15-től lesz elérhető a bacskiskun.hu oldalon, amely október elejéig teszi lehetővé a jelentkezést a megyei ösztöndíjra.

A program célkitűzéseiről és változásairól az alábbiakban részletesebben olvashat:

Pályázat célja:

 • szakképzett munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, ezáltal a megye fejlődésének elősegítése
 • esélyteremtés érdekében a fiatalok közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, és tanulmányaik segítése.
 • A fiatalok helyi identitás tudatának kialakítása
 • a megyéhez való kötődés megerősítése
 • az elvándorlás csökkentése
 • a tehetséges fiatalok megyén belül tartása

Pályázók köre:

 • életévüket betöltött tanulók (felső korhatár nélkül)
 • hátrányos helyzetűek
 • az adott konzorcium területén állandó lakcímmel rendelkeznek
 • preferált szakmák szerinti képzésben vesznek részt nappali esti vagy levelező tagozaton közép vagy felsőfokú intézményben.

Változások:

 • A pályázóknak lehetőségük lesz Bács-Kiskun megye egész területén elhelyezkedni Kecskemét megyei jogú város kivételével
 • Abban az esetben, amennyiben a pályázó a konzorcium területén kívül kíván elhelyezkedni Bács-Kiskun megyében – Kecskemét megyei jogú város kivételével az elnyerhető havi maximum támogatás összege 40 000 Ft
 • Önéletrajz beküldése nem szükséges a pályázat benyújtásakor
 • Levelező és esti tagozaton tanulókkal kibővült a pályázók köre
 • A preferált szakmák köre a korábbi visszajelzések alapján kibővült

Határidők

 • A pályázatok benyújtásának határideje: október 1.

About Post Author