Dolgozat Szabadszállás Monográphiájáról

dddddddd

Újabb értékes dokumentummal bővült a városi könyvtár és a Tóth Sándor Helytörténeti Gyűjtemény állománya. Dr. Jakab László kunszentmiklósi fogorvos adományozta a városnak  Tóth Zsigmond Szabadszállás Monográphiája című doktori értekezését.

A dolgozat 1927-ben íródott – családi hagyatékból került elő – és tartalmazza a település történetét, a török hódoltság előtt és az alatti időszakot a Rákóczi-felkelésig. Nevezetesebb eseményeket a szatmári békekötés után, az 1848-as szabadságharc leveréséig. Olvashatunk a község elnevezéséről is, Zsigmond király 1423-ban keltezett védlevelében „Zombathszállást” említ. De vannak szájhagyományok, adomaszerű szójátékok, miként kapta településünk a Szabadszállás nevet. Továbbá olvashatunk földrajzi viszonyokról, kultúráról és az egyházak életéről. Református egyház kulturális tevékenységéről, egyházi szokásokról, valamint a katolikus egyház népességi viszonyairól, kulturális életéről, akkori állapotáról. Képet kaphatunk az akkori birtokviszonyokról, gazdálkodásról és utakról, útvonalakról. Tóth Zsigmond megemlíti tanulmányában a redemptio-t is. Érdekességeket tudhatunk meg a népszokásokról, osztálytagozódásról és az előljáróságokról. Tanyai népiskolák, tanonciskola, polgári iskola működéséről.

A dolgozat megtekinthető a Városi Könyvtárban.

Süveges-Holczmann Andrea Település Értéktár Bizottsági tag

About Post Author