Elindult a „Nyári diákmunka” program, kibővült a munkáltatók köre

  1. évben is biztosított a diákok foglalkoztatása a „Nyári diákmunka” program keretében.

A program kibővítését követően a diákok már nem csak a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél vállalhatnak munkát a program keretében, hanem a mezőgazdaság és vendéglátás területén is foglalkoztathatók. A programba belépők 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok lehetnek, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál közvetítést kérőként regisztrálja magát. Ehhez a személyes okmányok, valamint érvényes diákigazolvány, vagy iskolalátogatási igazolás szükséges.

A diákok 2018. június 1-től már regisztrálhatják magukat az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán, melynek elérhetőségei Bács-Kiskun megyében az alábbi linken http://bacs-kiskun.munka.hu/engine.aspx?page=bacs_elerhetoseg_munkaugyi_kirendeltseg megtalálhatóak.

A támogatott foglalkoztatás 2018. június 18-tól, 2018. augusztus 31-ig tartó időszakban történhet a munkáltatóknál.

Bács-Kiskun megyében június végéig már 971 diák támogatott foglalkoztatására kötöttek szerződést a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai.

Továbbra is várjuk a program iránt érdeklődő diákokat és munkáltatókat.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet:

  • a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada, azaz szakképzettek esetében 135.375 forint a szakképzetséggel nem rendelkezők esetében 103.500 forint személyenként és havonta;
  • mezőgazdaság és vendéglátás területén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható, a munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75%-a erejéig.

A támogatás kizárólag a foglalkoztatási osztály által munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

További információért kérjük, forduljon a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán dolgozó kollégáinkhoz!

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

About Post Author