Ellenőrzik a földhasznosítási kötelezettség teljesítését

Tájékoztatom a termőfölddel rendelkezőket, hogy a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését – az erdő művelési ágú területek kivételével – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatala is megkezdi.

A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó számára előírja. A törvény úgy rendelkezik, hogy a föld használója – választása szerint – köteles a termőföldet a művelési ágnak megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett, a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.

A szőlőt és a gyümölcsöst a művelési ágának megfelelően termeléssel hasznosítani.

A törvényi előírások betartása a megfelelő földhasznosítás és a föld termelőképes állapotban tartásának előfeltételeit jelenti, ugyanakkor környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel is jár.

A határszemle ellenőrzések kibővülnek általános helyszíneléssel is, mely az ingatlan-nyilvántartásban, illetve a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok és a természetbeni állapot egyezőségének megteremtését szolgálja. A határszemlén feltárásra kerülnek továbbá, az ingatlanügyi hatósági engedély nélkül termőföldön megvalósult beruházások.

Kérem a termőföld tulajdonosokat (használókat, vagyonkezelőket, bérlőket), hogy a törvényben előírt szankciók elkerülése érdekében azon földjeiken, ahol az időszerű talaj és növényápolási munkákkal elmaradtak, a határszemle időpontjáig, azt pótolni szíveskedjenek.

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatala

About Post Author