Emlékérem az eredményes munkáért

A Bajtársi Egyesületek országos Szövetsége október 17-19 között rendezte meg a XXV. Katonanemzedéki Találkozót Balatonakarattyán az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központban.

A rendezvényt Hazuga Károly ny. altábornagy a BEOSZ elnöke nyitotta meg. Köszöntötte a rendezvényen megjelenteket, külön kiemelte annak jelentőségét, hogy az első nap nemzetközi találkozó napja. Azon tagegyesületek, amelyek a szomszédos országok nyugdíjas  katona szervezeteivel tartanak rendszeres kapcsolatot  eleget tettek a meghívásnak és képviseltették magukat. A BEOSZ tisztségviselők bemutatása és a szervezeti felépítés ismertetése után a külföldi delegációk is bemutatták saját szervezeteiket és a magyar kapcsolataikat. Négy ország- Ausztria, Szlovákia, Románia, Szlovénia- hat szervezete képviseltette magát.

Az első találkozó 1992-ben jött létre, amely akkor kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen először sikerült egy asztalhoz ültetni a Magyar Királyi Honvédség, a Magyar Néphadsereg és a Magyar Honvédség képviselőit. Ez a találkozó megmutatta, hogy a múlt felidézése, a közös gondolkodás, az értékek megtartása, feldolgozása lehetőséget ad további közös munkára. A rendezvény fő célkitűzése nem változott, mert ma is a generációk közötti együttműködés, a kapcsolattartás, a Szövetség életének bemutatása a feladat a fiatal nemzedéknek. A találkozón rendszeresen meghívást kapnak a katonai iskolák – MH Altiszti Akadémia, MH Ludovika Zászlóalj – növendékei is. A részt vevők elhelyezték koszorúikat a fáklyákkal övezett „BEOSZ Emlékhely” kopjafáinál. A megemlékezésen az MH Légierő Zenekara működött közre és adott térzenét. A találkozón olyan program került összeállításra, amely tükrözte a múlt, jelen és jövő, a katonanemzedékek kapcsolatának fontosságát. A megemlékezésen felidézték az elmúlt 25 évet, a régiók szerepét a katonanemzedékek kapcsolatában. Előadások hangzottak el a nyugdíjas érdekvédelem változásairól, a szociális ellátás kérdéseiről és az üdültetés lehetőségeinek aktualitásáról. Tájékoztató hangzott el az MH Összhaderőnemi Parancsnokság aktuális feladatairól. A rendezvényt annak védnöke Dr. Benkő Tibor vezérezredes a Honvéd Vezérkar főnöke is megtisztelte és tájékoztatta a résztvevőket a Magyar Honvédség helyzetéről, az előtte álló feladatairól a személyi állomány járandóságainak emeléséről, várható fejlesztésekről valamint a korrekt tájékoztatás fontosságáról. A rendezvényen elismerések átadására is sor került.

A Zrínyi Katonai Kiadó kedvezményes könyv vásárt tartott. Bemutatót tartottak a közelharciskola növendékei és az MH 86. Szolnok Helikopter bázis négy katonája 1000 méterről ejtőernyős ugrást hajtott végre.

A rendezvénynek kiemelt jelentőséget adott az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója, az arról való megemlékezés melyet a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum történésze tartott.

Az ünnepségen elismerések átadására is sor került, melynek során: Hazuga Károly ny. altábornagy a BEOSZ elnöke, a Katonanemzedéki Találkozó XXV. évfordulója alkalmából, a bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Elnöksége nevében, a Szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub elnöke, Farkas Zoltán ny. alezredes
részére, eredményes munkájáért a Katonanemzedéki Találkozó Emlékérem elismerést adományozta.

Forrás: hnyk.hu

 

About Post Author