https://hirmondo.szabadszallas.hu Wed, 08 Sep 2021 13:12:14 +0000 hu-HU hourly 1 Köszönjük a segítséget! https://hirmondo.szabadszallas.hu/koszonjuk-a-segitseget/ https://hirmondo.szabadszallas.hu/koszonjuk-a-segitseget/#comments Wed, 08 Sep 2021 13:09:43 +0000 http://hirmondo.szabadszallas.hu/?p=32337 240801384_388114379369747_1699116114802315745_n 241631444_835065713864756_280032073231969682_n

Köszönjük Hofmeister Lászlónak, hogy ingyenesen, saját munkagépével segített a tűzoltóság épületénél lévő műhely építési munkálataiban. A fentieken túl, még a parkoló területének gyalulását, szintezését, tömörítését is elvégezte.

Kristóf András, parancsnok

]]>
https://hirmondo.szabadszallas.hu/koszonjuk-a-segitseget/feed/ 0
Őstermelők figyelmébe https://hirmondo.szabadszallas.hu/ostermelok-figyelmebe/ https://hirmondo.szabadszallas.hu/ostermelok-figyelmebe/#comments Mon, 06 Sep 2021 16:46:15 +0000 http://hirmondo.szabadszallas.hu/?p=32332 ŐSTERMELŐK FIGYELEM!

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK AZ ŐCSG SZERZŐDÉS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJÉT!

Ez a kötelezettség csak azokra vonatkozik, akik korábban „közös őstermelői igazolvánnyal” gazdálkodtak. Ők 2021. január 1-től ŐCSG-nek (őstermelők családi gazdaságának) minősülnek.

A jogszabály előírta, hogy nekik idén június 30-ig kellett volna benyújtaniuk az ŐCSG szerződésüket a NAK irányába.

Ez a határidő most meghosszabbításra került a veszélyhelyzet lejártáig.

Szerződés mintát, kérelem dokumentumokat az alábbi internetes felületen megtalálhatóak: nak.hu (->hatósági ügyek->Az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásba vétele->Letölthető nyomtatványok családi gazdaságokkal kapcsolatos ügyintézéshez)

Adategyeztetéssel kapcsolatban keressék bizalommal a falugazdász kollégákat. Személyes ügyintézéshez előzetes időpont egyeztetés szükséges!

GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!

Amennyiben 2021. évben az egységes kérelemben bejelentett területei alapján a kárenyhítési kockázatkezelési rendszer tagja, az alábbiakról tájékoztatjuk:

 A kárenyhítési hozzájárulás határidőre történő beérkezése az egyik alapfeltétele a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megszerzésének.

A fizetési kötelezettség részleteiről a Magyar Államkincstár 2021. július 31-éig határozatban tájékoztatta az ügyfeleket elsődlegesen elektronikus úton, ezért kérjük az érintett gazdálkodókat, hogy fokozottan kísérjék figyelemmel az ügyfélkapus tárhelyükre érkező döntéseket, illetve szükség esetén érdeklődjenek falugazdászuknál.

 A korábbi évekhez képest lényeges változás, hogy 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása értelmében a kárenyhítési hozzájárulás mértéke emelkedett:

 • ültetvényművelésre szolgáló termőföld: 4500 Ft/hektár
 • szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló termőföld: 4500 Ft/hektár
 • egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló termőföld: 1 500 Ft/ hektár a termelő befizetési kötelezettsége.

 A kárenyhítési hozzájárulás határidőben történő befizetésének kizárólag a Kincstár 10032000-01220191-51900001 számú Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámláján tárgyév szeptember 15-ig jóváírt összeg tekinthető. A befizető felelőssége, hogy az átutalásról a határidőt megelőzően, az átutalás időszükségletét is figyelembe véve a helyes számlaszám megjelölésével intézkedjen.

Nem szabad megfeledkezni a közlemény rovat helyes kitöltéséről sem, hiszen a beérkező összeg beazonosítása csak ez alapján lehetséges. Fontos tehát az ügyfél-azonosító szám (MVH.regisztrációs szám), vagy az adóazonosító jel, vagy adószám megadása!

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése KÖTELEZŐ, tehát a határidőre meg nem fizetett összeg adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, ezért amennyiben a hozzájárulás összegét a Kincstár a fenti határidőt követően vonja le a gazdálkodó későbbi kifizetéséből, úgy a termelő már nem lesz jogosult kárenyhítő juttatás igénybevételére.

Kérdés esetén keresse bizalommal falugazdászát!

]]>
https://hirmondo.szabadszallas.hu/ostermelok-figyelmebe/feed/ 0
Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezési kötelezettségről https://hirmondo.szabadszallas.hu/tajekoztatas-a-parlagfu-elleni-vedekezesi-kotelezettsegrol/ https://hirmondo.szabadszallas.hu/tajekoztatas-a-parlagfu-elleni-vedekezesi-kotelezettsegrol/#comments Mon, 06 Sep 2021 16:39:17 +0000 http://hirmondo.szabadszallas.hu/?p=32330 A parlagfűvel fertőzött területek felderítése 2021. évben is kiemelt hatósági feladatként jelentkezik. A rendkívül káros és agresszív gyomnövény elnyomja a kultúrnövényeket, felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét, ezáltal jelentős terméskiesést okozhat. Magyarországon a parlagfű továbbá a legtöbb kellemetlen tünetet kiváltó allergén, amely a lakosság jelentős részének egészségét, életminőségét rontja. A parlagfű elleni eredményes védekezés tehát közös érdekünk!

A mentesítési kötelezettség mindenkire és gyakorlatilag minden területre vonatkozik, ahol a parlagfű megjelenik, beleértve a mezőgazdasági növényekkel hasznosított külterületi szántóföldeket, rét-legelőket, ültetvényeket, erdőtelepítéseket, út menti és közterületeket, belterületi kiskerteket, játszótereket, parkokat, építési területeket.

A kertekben és a belterületeken a leghatékonyabb, ugyanakkor környezetkímélő védekezési mód a gyomlálás, míg a gyepterületeken a rendszeres, vegetációs időben 3-4-alkalommal, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálás lehet célravezető. A vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazható növényvédő szeres gyomirtás is. A tartós eredmény érdekében kiemelten fontos a virágbimbó kialakulásának folyamatos megakadályozása, amely jogszabály által előírt kötelezettség.

Fontos kiemelni, hogy 2019-től a földtulajdonosoknak/földhasználóknak ezen kötelezettsége már nemcsak július 1-től áll fenn, hanem az egész vegetációs időszak alatt. Az idei évtől jelentős változás továbbá, hogy a közérdekű védekezés elrendelésére akár a növényállomány megsemmisítése árán is sor kerülhet, a kultúrnövény tőszámára tekintet nélkül, a parlagfű 30%-ot meghaladó mértékű felületi borítottsága esetén.

A helyszíni hatósági ellenőrzéseket külterületen a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság (megyei kormányhivatal földhivatali osztályai), belterületen az illetékes jegyző végzi. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, emiatt pedig az ingatlan az ellenőrzés időpontjában legalább virágbimbós fejlettségi állapotú parlagfűvel fertőzött, az illetékes növény- és talajvédelmi hatóság közérdekű védekezést rendel el. A közérdekű védekezést az eljárásra jogosult hatóság által megbízott vállalkozók, gazdálkodó szervezetek végzik. A közérdekű védekezés végrehajtása során a vállalkozó az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Amennyiben az ügyfél időközben eleget tesz a parlagfű-mentesítési kötelezettségének, ezt köteles bejelenteni a közérdekű védekezést elrendelő hatóság számára. A védekezési kötelezettség utólagos teljesítése azonban nem mentesít a bírság megfizetése alól!

A kötelezően alkalmazandó növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya jogosult. A növényvédelmi bírság mértékét a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság mértéke határozza meg, amely 15.000-5.000.000 forintig terjedhet. Ezen túlmenően a földhasználó köteles viselni az eljárás során felmerült költségeket is.

A parlagfűvel fertőzött területek minél hatékonyabb felszámolása, a bírságolások elkerülése, valamint egy egészségesebb, élhetőbb környezet biztosítása érdekében kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a fentiek betartására!

Tisztelettel és köszönettel:

 

                                                                                        Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                                                       Agrárügyi Főosztály

                                                                                           Növény- és Talajvédelmi Osztály

]]>
https://hirmondo.szabadszallas.hu/tajekoztatas-a-parlagfu-elleni-vedekezesi-kotelezettsegrol/feed/ 0
Kérdezze a Polgármestert! https://hirmondo.szabadszallas.hu/kerdezze-a-polgarmestert-11/ https://hirmondo.szabadszallas.hu/kerdezze-a-polgarmestert-11/#comments Mon, 06 Sep 2021 16:35:50 +0000 http://hirmondo.szabadszallas.hu/?p=32328 Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy minden hónapban közérdeklődésre számot tartó kérdéseket tehetnek fel írásban, e-mailben és facebookon Darabos József polgármester úrnak.

A kérdéseket írásban a titkarsag@szabadszallas.hu e-mail címre, vagy a polgármesteri hivatal portáján adhatják le, illetve elküldhetik messenger üzenetben a város hivatalos facebook oldalára www.facebook.com/szabadszallas/ címre.

Azon kérdésekre, amelyek szeptember 22. szerda 14 óráig beérkeznek, szeptember 27-én 18-19 óráig válaszol Darabos József polgármester a város hivatalos facebook oldalán video üzenetben.

Azon kérdéseket, amelyek ugyanazt a témát érintik többször is csak egyszer lesznek megválaszolva, illetve kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a nyomdafestéket nem tűrő kifejezések használatát kerüljék, ellenkező esetben nem kerül megválaszolásra kérdésük.

]]>
https://hirmondo.szabadszallas.hu/kerdezze-a-polgarmestert-11/feed/ 0
Tűzvédelmi tájékoztató építkezőknek https://hirmondo.szabadszallas.hu/tuzvedelmi-tajekoztato-epitkezoknek/ https://hirmondo.szabadszallas.hu/tuzvedelmi-tajekoztato-epitkezoknek/#comments Mon, 06 Sep 2021 12:21:29 +0000 http://hirmondo.szabadszallas.hu/?p=32324 A megnövekedett építési kedv hatására számos olyan újfajta szabályozás lépett életbe, mely csökkentette a beruházókra rótt bürokráciai terheket. Ezek közé tartozik az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek egyre bővülő listája, pl. egy új garázs az udvarban, új égéstermék-elvezető, vagy éppen egy terasz bővítmény a ház mellett. Ezeket az építményeket nem kell engedélyeztetni a területileg illetékes építésügyi hatóságnál, ez azonban nem ad mentességet az építményre vonatkozó építési jogszabályok és helyi szabályok betartása alól.

Egy új építménynél vagy bővítménynél kardinális kérdés annak elhelyezkedése az ingatlanon, melynél kiemelten fontos a szomszédos ingatlan építményeitől tartandó tűztávolság. Saját ingatlanon belül – amennyiben jogszabályi feltételek teljesülésével egy kockázati egységbe tartoznak az építmények – tűztávolságot nem kötelező tartani. Nem saját tulajdonú ingatlan szomszédságában azonban ilyen szabályozás nincsen, hacsak nem zártsorú, tűzfalas beépítésről beszélünk, vagy egyéb, tűzterjedést megakadályozó műszaki megoldás hiányában minden esetben tűztávolságot kell tartani.

Az épülettől tartandó tűztávolságot az épület homlokzatának, továbbá bármely, a homlokzati síkból kiugró, a tűzterjedésben szerepet játszó épületrésznek alaprajzi vetületétől; az épületen kívüli, azzal összeköttetésben álló technológiai berendezés esetén annak alaprajzi vetületétől; és az épülettel vagy annak részével közös tűzszakaszba tartozó szabadtéri tárolás esetén a tárolóterület oldalhatárától kell mérni. Tűztávolságot nem csak az építmények között, hanem a külön tűzszakaszba tartozó szabadtéri tárolási egységek között is tartani kell.

A fent említett kategóriába tartozó építmények azok rendeltetésétől függően legalább 3-6 méter tűztávolságot igényelnek a jelenleg hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján. Szín jellegű építményeknél a felhasznált építőanyagok függvényében ez az érték akár 8-14 méter is lehet. Ezek az értékek nem általános érvényűek, meglévő építmények esetén azok létesítésekor hatályban levő előírások a mérvadóak.

Legyünk körültekintőek, az építkezés megkezdése előtt minden esetben tájékozódjunk a tűzvédelmi létesítési előírásokról.

]]> https://hirmondo.szabadszallas.hu/tuzvedelmi-tajekoztato-epitkezoknek/feed/ 0 Önkormányzati kitüntetéseket adtak át https://hirmondo.szabadszallas.hu/onkormanyzati-kitunteteseket-adtak-at/ https://hirmondo.szabadszallas.hu/onkormanyzati-kitunteteseket-adtak-at/#comments Sun, 05 Sep 2021 17:28:54 +0000 http://hirmondo.szabadszallas.hu/?p=32317 1 2 3 4

Szabadszállás Város Képviselő-Testületének döntése alapján idén hárman részesültek városi kitüntetésben. Az elismeréseket Darabos József polgármester és Bencze Ildikó alpolgármester asszony adta át, szeptember 4-én a nyárbúcsúztató rendezvényen, a vásártéren.

Szabadszállás Város Képviselő-Testülete kiemelkedő munkájának, magas fokú szakmai és pedagógia felkészültségének elismeréseként Szabadszállás Oktatásáért kitüntető címet adományozta E. Kovács Imréné részére.

E. Kovács Imréné Varró Margit egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei faluból Sonkádról származik. Nyíregyházán tanult tovább a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban német tagozaton. Ott javasolták tanárai, hogy a pedagógusi pályát válassza, mert látták benne azt a hivatástudatot, alázatot és azokat a főbb tulajdonságokat, melyekkel a tanári pályára lépőknek kell rendelkeznie.

1975-ben matematika-fizika szakon végzett a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Férjével, Imrével, a főiskolai évei alatt találkozott és ifjú házasokként már Szabadszálláson kezdték el közös életüket. Gyermekeik, Imi és Margó, 1976-ban és 1981-ben születtek meg.

1975-ben kezdett el dolgozni a szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskolában. 1979 és 1995 között osztályfőnök és 1985-1993 a matematika-fizika munkaközösség vezetője. 1993-1997 között az intézmény pedagógiai igazgatóhelyettese, majd 1997-2003-ig általános igazgatóhelyettes. 2003-tól megbízott igazgatóként, majd 2005-2010 között kinevezett igazgatóként vezette az intézményt. Érdekvédelmi tevékenységéért Eötvös József Emlékérmet kapott.

A folyamatos tanulás, önképzés kiemelkedő szerepet töltött be az oktató-nevelő munkája területén is. Számtalan szaktárgyi-módszertani, iskolajogi, informatikai továbbképzésen túl, 2004-ben Közoktatás vezetői szakvizsgát tett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán.

2015-ös nyugdíjba vonulásáig, negyven évig matematika-fizika szakos tanárként oktatott felső tagozaton. A diákokat mindig partnerként kezelte, akikkel a közös cél a jó eredmény elérése és a tanulás szeretetének elsajátítása volt. Mivel erre a pályára mindig hivatásként tekintett és nem munkaként, így óraadóként még 2021 májusáig visszajárt matematikát tanítani.

Máig büszke tanítványaira, az elért sikereikre és eredményeikre – vallja, hogy egy kisvárosi iskolában is lehet tehetséget gondozni és motiválni a diákokat. A mai napig rendszeresen hívják osztálytalálkozókra, és nem csupán tiszteletből, vagy illemből.

Szakmai tevékenysége mellett a helyi közösségi életben is aktívan részt vett. Sok rendezvényt szervezésénél közreműködött, ahol nem csak az aktív dolgozókkal, hanem a már nyugdíjas kollégákkal is szoros kapcsolatot sikerült kialakítani. Örömmel vállalt szerepet a Talentum Alapítvány létrehozásában és a németországi testvérvárosunk iskolájával való csereprogram megkötésében.

2002-2006 közötti ciklusban helyi önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke.

2003-tól 2019-ig pedig az Országos Rejtvényfejtő Bajnokság szabadszállási fordulóit szervezte.

Szabadszállás Város Képviselő-Testülete önzetlen közösségi, a sport területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Szabadszállás Város Sportjáért kitüntető címet adományozta Tabajdi József részére.

Tabajdi József 1941. október 2-án született Szabadszálláson.

Gyermekéveit szülővárosában töltötte, majd géplakatos szakmát szerezve a Gépjavító KTSZ-ben dolgozott 1960-1966 között. Ezt követően a budapesti Lenfonógyárban volt karbantartó két évig, innen került Kiskunhalasra a Fa-és Építőipari KTSZ-hez. A Gépipari Technikum elvégzése után 1975-től a kiskunhalasi Barneválnál dolgozott technikusként 1978-ig.

1968-ban vette feleségül a szabadszállási Csősz Esztert, aki a mai napig büszkén támogatja férjét. Kiskunhalason telepedtek le,3 gyermekük született: József Nándor 1976-ban, Tünde 1988-ban és Angéla 1990-ben.

Közel 20 éven keresztül a kiskunhalasi Városi Sportpályán dolgozott karbantartóként,1997-től a 2004-es nyugdíjazásáig pedig a szintén kiskunhalasi Levi’s gyárban dolgozott gépkezelőként.

Életében nagy fontossággal bír a sport, elsősorban a hosszútávú futás, amely sportágban kiemelkedő eredményei vannak:

 • A Bécs-Budapest Szupermaraton 352 km-es távját 10 alkalommal egyéniben teljesítette. (1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999)
 • A Nyíregyháza-Budapest közötti szupermaratoni versenyen a 267 km-es távot 3 alkalommal teljesítette. (1992,1994,1995)
 • Az Athén és Spárta közötti 246 km-es távot 1992-ben teljesítette, amellyel megkapta a “Spárta hőse” sportdíjat.

A pályafutása alatt legalább 200 maratoni versenyt teljesített, a hazai és nemzetközi hosszútávú, félmaratoni, maratoni, szupermaratoni és ultramaratoni futóversenyeknek állandó résztvevője.

A sport iránti rajongás a család génjeiben van: fia, Tabajdi József Nándor Kiskunhalas város Futónagykövete, ötszörös Ironman, maratonista, triatlonista. Lányai hobbija is a futás, Tünde több félmaratont teljesített már, Angéla a kisebb, 10-12 km-es távú versenyeket részesíti inkább előnyben. Ma már 6 unokával teljes a család, közülük a nagyobbak már belekóstoltak a versenyek hangulatába, ők is gyarapítják a család éremgyűjteményét.

Tabajdi József ma (közel 80 évesen) is szinte minden hétvégén futóversenyen van, 3-10 km-es távokra nevez és ér célba, a célvonalban vastaps szokta kísérni a befutását, sokan példaképüknek tekintik őt.

Odaadó munkája és kitartása díjazásokban is részesült már:

 • Vállalat Kiváló Sportolója díj (1984)
 • Város Sportjáért díj (1990,1992)
 • Kelet-Magyar Hőse díj (1992,1994,1995)
 • Spárta Hőse (1992)
 • Pro Urbe (Kiskunhalas-1999)

Szabadszállás Város Képviselő-Testülete a közösségért végzett önzetlen és kiemelkedő munkája elismeréseként Szabadszállás Város Tiszteletbeli Polgára címet adományozta Kiss József plébános számára.

Kiss József 1964. október 13-án született Kecskeméten.

Az általános iskolát Nyárlőrincen végezte, majd ezt követően középiskolai tanulmányait Nagykőrösön, a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskolában.

A Szegedi Élelmiszeripari Főiskola elvégzését követően 1986-tól 1990-ig szakoktató volt a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetben.

 1. tavaszán jelentkezett a Váci Egyházmegyébe, majd ősztől teológiai tanulmányokba kezdett Szegeden, a Hittudományi Főiskolán.

1993-ban a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéhez került.

1995-ben Kalocsán diakónussá, majd egy évvel később Kecskeméten pappá szentelték.

 Ezt követő évben a Kalocsai Szent Imre templom káplánja volt.

1997-1998 között a Kalocsai Szent Péter templom plébániai kormányzójaként tevékenykedett.

1998-ban került városunkba, ahol először Szabadszállás és Fülöpszállás plébániai kormányzója, majd plébánosa lett.

2002-ben mentálhigiénés szakember, 2006-ban akkreditált lelkigondozó diplomákat szerzett.

Ez év augusztus 1-től Dusnok község plébánosa.

 fotók: Fábián Krisztián

]]>
https://hirmondo.szabadszallas.hu/onkormanyzati-kitunteteseket-adtak-at/feed/ 0
A Nagyvendéglő 2021. szeptember havi étrendje https://hirmondo.szabadszallas.hu/a-nagyvendeglo-2021-szeptember-havi-etrendje/ https://hirmondo.szabadszallas.hu/a-nagyvendeglo-2021-szeptember-havi-etrendje/#comments Wed, 01 Sep 2021 07:49:13 +0000 http://hirmondo.szabadszallas.hu/?p=32310 01.Szerda: Gulyásleves, Mákos tészta, gyümölcs

02.Csütörtök: Paradicsom leves, Pásztortarhonya, savanyúság

03.Péntek: Vaníliás ananászleves, Zöldborsós tokány, párolt rizs, savanyúság

06.Hétfő: Húsleves, Cseresznyeszósz, párolt sertésszelet

07.Kedd: Karalábéleves, Sült csirkecomb, petrezselymes burgonya, savanyúság

08.Szerda: Sárgaborsó krémleves, Fokhagymás sertésszelet, párolt rizs, savanyúság

09.Csütörtök: Csontleves, Babsólet

10.Péntek: Sertésragu leves, Sajtos spagetti, gyümölcs

13.Hétfő: Daragaluska leves, Paradicsomos húsgombóc, müzli

14.Kedd: Fejtettbab leves csipetkével, Tavaszi pulykarizottó, gyümölcs

15.Szerda: Brokkolileves, Kaszinó sertésszelet, köményes burgonya, savanyúság

16.Csütörtök: Trópusi gyümölcsleves, Borsos tokány, tarhonya, savanyúság

17.Péntek: Palócleves, Fánk, lekvár, gyümölcs

20.Hétfő: Gombócleves, Lucskos káposzta, marhapörkölt, almás pite

21.Kedd: Csurgatott tojásleves, Paprikás csirkemell, tészta

22.Szerda: Zöldbab leves, Sült hekk, steak burgonya, tartármártás

23.Csütörtök: Karfiol leves, Sertésszelet zabpelyhes bundában, gombás rizs

24.Péntek: Babgulyás, Ízes bukta, gyümölcs

27.Hétfő: Tarhonya leves, Zöldborsó főzelék, natúr sertésszelet, ivólé

28.Kedd: Meggyleves, Rántott csirkecomb, mexikói rizs

29.Szerda: Zöldségleves, Milánói spagetti, gyümölcs

30.Csütörtök: Lebbencsleves, Temesvári sertésszelet, bulgur

2021. október

01.Péntek: Frankfurti leves, Burgonyás tészta, savanyúság, gyümölcs

04.Hétfő: Hamisgulyás, Tökfőzelék, sertéspörkölt, vagdalt

05.Kedd: Kelbimbó leves, Zöldborsós csirkemáj, párolt rizs

 

A beiratkozott étkezőink az étkezés lemondását / megrendelését a 0676/353-442-es telefonszámon tehetik meg.

 

 

Baloghné Szabó Magdolna

Élelmezésvezető

]]>
https://hirmondo.szabadszallas.hu/a-nagyvendeglo-2021-szeptember-havi-etrendje/feed/ 0
Sok tanszer gyűlt össze a sportdélutánon https://hirmondo.szabadszallas.hu/sok-tanszer-gyult-ossze-a-sportdelutanon/ https://hirmondo.szabadszallas.hu/sok-tanszer-gyult-ossze-a-sportdelutanon/#comments Sun, 29 Aug 2021 17:24:35 +0000 http://hirmondo.szabadszallas.hu/?p=32305 DSC_4026 DSC_4027

A tanév kezdetének közeledtével a TRD Sport Klub tanszergyűjtést szervezett a városi sporttelepen augusztus 28-án.

Nagyon sokan ajánlottak fel az iskolakezdéshez szükséges eszközöket, többek közt iskolatáskákat, tolltartókat, rajz-és írószereket, füzeteket. A felajánlásokat egész délután a sportsátornál lehetett leadni, ezalatt pedig számtalan ingyenes sportolási lehetőséget biztosított a szervező klub. Olyan játékokat próbálhattak ki az érdeklődők, mint például a floorball, teqball, vagy a petanque.

A felajánlásokat Tóth Robert Dávid, a klub elnöke adta át Csavajda Mártának, az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének. A tanszereket a családgondozók fogják eljuttatni a rászoruló gyermekeknek.

Fábián Krisztián

]]>
https://hirmondo.szabadszallas.hu/sok-tanszer-gyult-ossze-a-sportdelutanon/feed/ 0
Zongoraoktatás Szabadszálláson! https://hirmondo.szabadszallas.hu/zongoraoktatas-szabadszallason/ https://hirmondo.szabadszallas.hu/zongoraoktatas-szabadszallason/#comments Thu, 26 Aug 2021 06:35:19 +0000 http://hirmondo.szabadszallas.hu/?p=32302 A kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola

szabadszállási telephelye a 2021/2022-es tanévre felvételt hirdet
zongora oktatásra.

Jelentkezni lehet minden iskolás korú gyermeknek szülői engedéllyel.

Az oktatás egy teljes tanév, mely kizárólag a tanév végén megszakítható, vagy folytatható.

Az órák a szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskolában zajlanak heti egy órában, délután.

Jelentkezési lap online kitölthető, igényelhető a www.kiskunsagfolk.hu  weboldalon.

A jelentkezéssel kapcsolatos további információk a
+36 30 78 555 38-as telefonszámon kérhetők.

 

]]>
https://hirmondo.szabadszallas.hu/zongoraoktatas-szabadszallason/feed/ 0
Születésnapi palacsinta party https://hirmondo.szabadszallas.hu/szuletesnapi-palacsinta-party/ https://hirmondo.szabadszallas.hu/szuletesnapi-palacsinta-party/#comments Wed, 25 Aug 2021 14:04:36 +0000 http://hirmondo.szabadszallas.hu/?p=32291 DSC_3992 DSC_3996 DSC_4004 DSC_4007 DSC_4009 DSC_4010 DSC_4011 DSC_4013 DSC_4020

Az Alapszolgáltatási Központ augusztus 25-ei klubdélutánja az ünneplésről és a jókedvről szólt. A járvány idején a jogszabályi előírások miatt egy ideig szüneteltek a klubdélutánok, ezért elmaradtak a tagok születésnapi köszöntései is. Ezen az alkalmon most utólag minden tagot felköszöntöttek, egy kis idézettel is kedveskedtek, valamint az intézmény dolgozói palacsintát sütöttek.  A klub tagjai pedig finomabbnál finomabb házi süteményekkel vendégelték meg egymást.

]]>
https://hirmondo.szabadszallas.hu/szuletesnapi-palacsinta-party/feed/ 0