Felhívás műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Szabadszállási Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

 Ellátandó feladatok:

Építésügyi Szolgáltatási Ponttal kapcsolatos építésügyi szolgáltatási feladatok, települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok ellátása. Szakhatósági állásfoglalás és szakvéleményt kiadása. Adó- és értékbizonyítványokat kiállítása.

 Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók.                        

 Pályázati feltételek:

 •     Magyar állampolgárság,
 •     Cselekvőképesség,
 •     Büntetlen előélet,
 •    A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

alapján a munkakör betöltéséhez előírt végzettség

 •     Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • B kategóriás jogosítvány

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •    hasonló területen szerzett tapasztalat, egyéb közigazgatásban eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •     közigazgatási alap- vagy szakvizsga,
 • felsőfokú képesítés, műszaki, építész végzettség,
 • ingatlan értékbecslő végzettség.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •    részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Storchné Somogyi Eszter jegyző nyújt, a 76/558-006  121 mellék telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

 •   Postai úton illetve személyesen a Szabadszállási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A jegyző a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezésben 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

About Post Author