Felhívás óvodai beíratásra

images

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás időpontja a 2015/2016 – os nevelési évre az alábbi időpontban történik:

Beíratás időpontja : 2015. április 16 – án és 17 –én / csütörtök, péntek / napokon
8 órától – 17 óráig tart.
Beíratás helye: Szabadszállás Honvéd út 28.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki: 2015. augusztus 31-ig betölti legalább a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal nem rendelkezik, mert a nevelési év kezdő napjától ( 2015. 09.01.-től) legalább napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik:
• a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik 3. életévüket – feltéve – hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető
A beíratáshoz szükséges okmányok:
• a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány ( lakcímkártya )
• a szülő személyi azonosítására alkalmas, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány ( lakcímkártya )
• a gyermek TAJ kártyája
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges
Óvoda felvételi körzete: Szabadszállás Város Közigazgatási területe
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője és az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással – a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülőt.

Szabadszállás, 2015.03.16.

Szabadszállás Város Önkormányzata

About Post Author