Gondnoki konferencia Mátraházán

DSCN4224

A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye, ebben az évben február 20 és 23 között tartotta a szokásos Gondnoki konferenciáját Mátraházán, – Bán Béla esperes és Hörcsök Imre gondok vezetésével. A három nap alatt több nagyon értékes előadást is meghallgattunk, többek között Dr. Bogárdi Szabó István  Dunamelléki Református Egyházkerület püspökétől a Trianoni békediktátum utáni református egyházak újraszervezéséről. Ugyancsak Trianon utáni állapotokról hallgattunk előadást Dr. Lányi Gábor egyháztörténésztől, a Kárpát-medencében a csonka Magyarország és az elcsatolt országrészekben átszervezett egyházkerületek és egyházmegyék átszervezéséről, megalakításokról, amelyet akkor sok-sok nehézség sújtott. A Trianon utáni korszakról Dr. Kenyeres Tibor egyháztörténeti kutató, Szász Károly református püspök, költő, műfordító életútjáról tartott előadást, aki 1863-tól, 1865-ig Szabadszálláson volt lelkipásztor (az Ő emlékét az Óparókia falán elhelyezett emléktábla őrzi).

Egyháztörténeti előadásokon kívül, Miklósi Erzsébet a Református Nevelőszülői Hálózat igazgatója mutatta be a szolgálat működését, annak rendszerét a sokszor szívszorító eseteit és munkájuk örömeit és gyümölcseit.

A délutáni és az esti órákban az egyházközségek gondnokai számoltak be a gyülekezetek életéről, statisztikai adatokról (keresztelők, házasságkötések, konfirmáltak, hit-és erkölcstan oktatásban részt vevők, gazdálkodásról stb.) és a gyülekezeti alkalmakról, eseményekről. Ennek részeként, örömmel adtam számot arról, hogy a gyülekezetünk névjegyzék száma 2019-ben 717 egyháztag volt (egyházmegye második legnagyobb gyülekezete vagyunk a névjegyzék alapján – Kecskemét után).

Továbbá beszámoltam a nagyon színes gyülekezeti alkalmakról (jubiláló házaspárok köszöntése, idősek napja Adventkor, az azt követő szeretetvendégségekről, az ökumenikus imahétről, a tanévzáró istentiszteletről és annak folytatásaként a családi napról, amelynek része a sok játékprogram és a közös ebéd is). A Baba-mama Klub és a Csillag Varrókör munkájáról (immáron 9 éve működnek), a balatonfenyvesi hittantáborról, a gyülekezeti kirándulás élményeiről és sok más gyülekezeti eseményről.

Továbbá arról is, hogy az Egyházközségünk önfenntartó Gyülekezet! Gazdálkodását saját bevételeiből végzi az egyházközség (egyházfenntartói járulék, perselypénz, adományok). Az elmúlt évben is minden fizetési kötelezettségének eleget tett a Református Egyházközségünk (lelkészek és 1 fő alkalmazott javadalmazása, rezsiköltségek, temetőben kamerarendszer fejlesztése közösen az üzemeltetővel, az ingatlanok állagmegóvó javítása, hibaelhárítás stb.) A konferencián is megtettem és most itt az elektronikus és írott sajtón keresztül is szeretném kifejezni hálás köszönetemet a gyülekezetünk tagjainak, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével, adományikkal támogatták és imádságaikban hordozták az gyülekezet fenntarthatóságát, működését. Megköszönöm a lelkipásztorainknak az Istentiszteleti és más gyülekezeti alkalmakat, az igehirdetéseket, a Presbitériumnak, a bizottságoknak a munkáját, hogy a világi dolgokban segítették a közös szolgálatot.

Ennek fényében Isten gazdag áldását kérem és kívánom gyülekezeti tagjaink, lelkipásztoraink, presbitereink és családjaik életére és mindazokéra, akik jó szívvel segítették és a jövőben segítik Egyházközségünk életét, fenntarthatóságát!

                                                                                                                                                               Holczmann Mihály gondnok

About Post Author