Gyakorlaton az alparancsnokok

Az alparancsnokok (parancsnokhelyettesek és szolgálatparancsnokok) meghatározó szerepet töltenek be a katasztrófavédelem szervezetrendszerében. A katasztrófavédelmi műveletek során a tűzoltói beavatkozásokat irányító parancsnokoknak felelősségteljes, gyors és határozott döntéseket kell meghozniuk az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának érdekében, ezért kiemelkedően fontos az elméleti és a gyakorlati félkészültségük. Az alparancsnokok számára szervezett felkészítés részeként – az elméleti képzést követően -közös módszertani szituációs begyakorló gyakorlaton vettek részt a Bács-Kiskun és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei parancsnokhelyettesek és szolgálatparancsnokok.

Fontos, hogy a képzésen résztvevők valós tapasztalatokat szerezzenek az adott létesítmény sajátosságainak megfelelő viselkedési formákról. A gyakorlatok tervezésével, szervezésével, végrehajtásával, értékelésével és minősítésével, továbbá dokumentálásával kapcsolatos vezetői elvárások módszertanát elemezték és dolgozták fel a parancsnokhelyettesek és szolgálatparancsnokok.

A feltételezés szerint a tűz a létesítmény egyik emeleti helyiségében keletkezett, ahol berendezési tárgyak kaptak lángra. Az épületben tartózkodók időben kimenekültek, azonban az egyik dolgozó nem tudta az épületet elhagyni. Az életmentést és a tűzoltást a kunszentmártoni, a kiskunfélegyházi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók a várható valós helyzetnek megfelelően hajtották végre. Az alparancsnokok figyelemmel kísérték a kárhelyparancsnok feladat meghatározásait, nyomon követték a beavatkozó állomány feladatvégrehajtását, a beosztotti reakciókat, majd elemezték és értékelték a látottakat.

 

Fotó: Bács KMSZ

About Post Author