Hálaadó Istentisztelet a templom felújításáért

Október 22-én, vasárnap délután 3 órakor tartotta a Református gyülekezet a Hálaadó Istentiszteletét a templombelső felújításáért. Igét hirdetett Bán Béla Bács-kiskunsági Református Egyházmegye esperese, köszöntőt mondott Hörcsök Imre Egyházmegye főgondnoka, Reformáció 500. évfordulójáról a megemlékezést és a kiállítás megnyitását Máté Sándor gyülekezet lelkipásztora végezte és ünnepi műsorral szolgált a Szász Károly Kórus. A templombelső felújítás történéseiről Holczmann Mihály egyházközség gondnoka számolt be az alábbiak szerint:

A templom felújításra – az engedélyek birtokában – az Egyházközség Elnöksége meghívásos pályázatot írt ki, amelyre 3 árajánlat érkezett be határidőre. A beérkezett árajánlatokat az Egyházközség Presbitériuma 2017. február 19-én értékelte és döntött a kivitelező kiválasztásáról. A döntés szerint az építőipari és festő munkálatokra a Kalocsa Generál Építőipari Kft.-t választotta, a faipari felújításokra Gáspár János asztalosmestert bízta meg, az elektromos rendszer felújítására Szűcs Attila villanyszerelő mester került kiválasztásra.

A templombelső felújítása három ütemben lett elvégezve. Először a padok és egyéb templomi faépítmények kerültek kiszerelésre, a templom teljes kiürítése 2017. február 20-ig fejeződött be, majd ezt követően szakműhelyben végezték a felújítást, restaurálást az eredeti motívumok és formák megtartásával.

A második ütemben 2017.február 21-től április 30-ig folytak az építészeti, meszelési és festészeti, burkolási munkálatok. Ennek során a régi vakolat eltávolítása 1,5 méter magasságban a belső lábazaton és pilléreken, majd új szellőző vakolat elkészítése és téglaburkolat felszedése. A kibontott téglaburkolat helyén (292 m2) 30 cm mélységben az alap kiásása és a föld kitermelése ez kb. 100 m3 föld kitermelését és depózása jelentette, a kimélyített részeken szigetelő fólia terítése és zúzottkővel történő feltöltése 20 cm-es rétegben, a zúzott kő tetejére vasbetonháló szerelése és erre került 10 cm vastagságú beton. Mindezzel párhuzamosan folytak az elektromos szerelési munkálatok: új villanyvezetékcsövek elhelyezése falban és a vasbeton alatt a padfűtési csatlakozó pontokhoz, a hangosításhoz, valamint az új villamos tápcsatorna rendszerhez. A betonozás után állványozás a karzat feletti részeken a teljes belső falfelületeken, boltíveken a repedések javítása, majd a teljes templombelső falfelületek meszelése és a faldíszek festése. A karzat alatti részen a – vakolatszáradását követően – meszelés és oldaldíszek festése, festés után került sor a burkolólapok lerakására (292 m2) fugázására, majd a fal mentén 8 cm szélességű szellőző sávban zúzott kő feltöltésére.

Az összehangolt munka eredménye képen az építési, festési, burkolási és villanyszerelési munkák a vállalt határidőre, azaz április 30-ig befejezésre kerültek és a munkaterület átadásra került a következő munkafázishoz.

A harmadik ütemben május 01-től május 31-ig került sor a padokat tartó faszerkezetek (párnafák) szerelésére, rögzítésre, a felújított és újra méretezett padok, valamint egyéb faépítmények visszaépítésére. Valamennyi újonnan beépített fafelület konzerválására, felületápolására, a felújított (restaurált) padvégek és egyéb fafelületek festése a restaurátorok útmutatása és felügyelete mellett. Továbbá az orgona szétszerelésére és javítására, az elektromos hálózati és tápkábelek szerelésére, szerelvények, új lámpatestek felszerelésére, az elektromos padfűtésekhez a csatlakozó kábelek és csatlakozópontok kiépítésére. A fűtőtestek közelmúltban kerültek beszerzésre és beszerelésre.

A fenti munkákat összegezve a templom belsőfelújítása a jóváhagyott felújítási és kiviteli tervben foglaltak szerint került végrehajtásra, amelyet a munkanaplók, számlák és azok mellékletei bizonyítanak.

Felújítás pénzügyi forrásai: Hazai pályázati támogatás 20.000.000 Ft, Bács-kiskunsági Református Egyházmegye támogatása 15.000.000 Ft, továbbá a gyülekezeti tagok adománya több mint a 10.000.000 Ft volt.  Hálás szívvel köszönjük meg mindenkinek az adományát legyen az kisebb vagy nagyobb összeg, vagy természetbeni adomány!

A Presbitérium, köszönetet mond: Magyarország Kormányának a pályázati forrásért, a Bács-kiskunsági Református Egyházmegyének az egyházi támogatásért. Továbbá Barkóczi Tamás okl. ép. mérnöknek, a felújítás és kiviteli tervek elkészítéséért és az engedélyek beszerzéséért. Papp János és Tarbay Anna Mária restaurátoroknak a szakmai irányításáért, a Kalocsai Generál Építőipari Kft.-nek az építőipari, burkolói és festési-meszelési munkák elvégzéséért, Gáspár János asztalosmesternek és munkatársainak a kiváló munkájáért, akik restaurátorként is végezték munkájukat, Szűcs Attila villanyszerelő mesternek és munkatársainak, akik a villamos rendszer felújítását és a padfűtés szerelését végezték, Ferenczy Csaba hangszerjavító mesternek az orgona tisztítását és javítását. Továbbá Müller Zoltán Kőfaragó mester felajánlásáért, aki a templom fő- és oldalbejárati ajtóknál – mészkő alapanyagból új küszöböket faragott ki és épített be. Szabadszállás Város Önkormányzatának, Dr. Báldy Zoltán polgármester úrnak a templomból kitermelt közel 100 m3 föld elszállítatását és a munkában résztvevő közmunkásoknak és vezetőjüknek, Szakács Jánosnak, akik a templom külső parkját is rendbe tették.

Végül a Presbitérium köszönetet mond mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult, vagy imádságával segítette a templom felújítását és hálát ad azért is, hogy a 6 éves mandátum végén maradandót alkothatott a jelen és a következő generációknak is évtizedekre, vagy évszázadra!

Az Istentisztelet a templomban elhelyezett kiállítás megtekintésével folytatódott, a kiállításon a templom- és gyülekezettörténeti dokumentumokat tárták az érdeklődők elé. A kiállítás anyagának összeállításáért a Presbitérium köszönetet mond Süveges-Holczmann Andreának. A kiállított történeti dokumentumok hűen tükrözik a Reformáció 500. évfordulóján a Szabadszállási Református gyülekezet elmúlt évszázadok kiemeltebb eseményeit.

Majd az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel fejeződött be.

Szabadszállási Református egyházközség Presbitériuma   

Fotó: Fábián Krisztián

About Post Author