Házhoz menő csomagolási és zöldhulladék 2019. évi szállítási rend

240463

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lomhulladékok gyűjtéséről.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 2019.

Január: 2, 16 február: 13 március: 13 április: 10 május: 8 június: 5 július: 3 augusztus: 14 szeptember: 11 október: 9 november: 6 december: 4.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 276 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

Házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés 2019.

Január: 2, 16, 30 február: 13, 27 március: 13, 27 április 10, 24 május: 8, 22 június: 5, 19 július: 3, 17, 31 augusztus: 14, 28 szeptember: 11, 25 október: 9, 23 november: 6, 20 december: 4, 18.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került. A csomagolási hulladék bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban is kihelyezhető!

FONTOS!

Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken történik.

About Post Author