Hogyan történik a termőföld adásvételének menete? – Mi a szerepe az illetékes megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának?

Magyarországon a Polgári törvénykönyv biztosítja a jogot, a termőföld tulajdonosoknak, hogy eladhassák termőföldjüket a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földtörvény) szabályozott eljárásrend szerint.

A termőföld tulajdonosa és a vevő között létrejött, ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt adásvételi szerződést az aláírástól számított 8 napon belül meg kell küldeni a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének közzétételre. Az önkormányzat 60 napra közzéteszi a hirdetmeny.magyarorszag.hu-n és ez idő alatt bárki megtekintheti, illetve a lehetséges elővásárlók megtehetik elfogadó nyilatkozataikat.

A jegyző a 60 napos hirdetményi idő lejárta után, a mezőgazdasági igazgatási szerv (továbbiakban: Földhivatal) részére megküldi az iratokat, hatósági jóváhagyásra. A jóváhagyás céljából megküldött okiratok közül az adásvételi szerződést és az esetlegesen beérkezett elfogadó jognyilatkozatokat tartalmi és alaki szempontok alapján, az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. Amennyiben a Földhivatal az előzetes vizsgálat során nem tagadja meg az adás-vételi szerződés jóváhagyását, abban az esetben haladéktalanul megkeresi a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségét (továbbiakban: helyi földbizottságot) állásfoglalásának beszerzése céljából.

A helyi földbizottság a Földforgalmi törvényben meghatározott alábbi szempontokat figyelembe véve megvizsgálja az ügyletet:

„23/A. § *(1) Az adás-vételi szerződés jóváhagyására irányuló eljárásban az agrárgazdasági tevékenységet folytatók kötelező tagságán, és a tagok egyenlő szavazati jogán alapuló, köztestületként működő Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a szerződéssel érintett föld fekvése szerinti területi szerve (a továbbiakban: helyi földbizottság) állást foglal arról, hogy az adásvételi szerződés megfelel-e

  1. a) a birtokviszonyok átláthatóságára,
  2. b) a spekulatív földszerzések megelőzésére,
  3. c) az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képező fölbirtokok kialakítására és megőrzésére,
  4. d) a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítésére,
  5. e) az életvitelszerűen helyben lakó és gazdálkodó földművesek segítésére, és
  6. f) a mezőgazdaságban a generációváltás elősegítésére

vonatkozó általános agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekeknek.”

(2013. évi CXXII. törvény, A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról)

A helyi földbizottság a dokumentumok beérkezésétől számított 30 napon belül a köztudomású tények és legjobb ismeretei szerint, valamint a beszerzett információk együttes mérlegelése alapján, meghatározott módon és szempontok szerint értékeli, vagyis támogatja vagy nem támogatja az adásvételt. A helyi földbizottságnak ennek értelmében kizárólag véleményezési jogköre van.

A Földhivatal a szerződés jóváhagyásáról a földbizottság állásfoglalásának beérkezését követően önálló határozatot hoz, és ezzel egyidejűleg az adás-vételi szerződést záradékkal látja el. A földhivatali jóváhagyás után lehet kérni a tulajdonváltozás ingatlannyilvántartási átvezetését.

A termőföld adásvétel hatósági engedélyezési eljárásra a jogszabály mindösszesen 80 napot biztosít a Földhivatalnak, így ha a kifüggesztés idejét is figyelembe vesszük a teljes folyamat -a szerződéskötéstől a tulajdonjog bejegyzéséig- kb. 4-6 hónapot is igénybe vehet.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

About Post Author