Legyetek szentek

Ezzel a címmel tartott evangelizációs estéket a Szabadszállási Református Egyházközség. A szolgáló, Sipos Ajtony Levente soltvadkerti lelkipásztor a Péter I. levele 1:13 alapján kezdte szolgálatát március 3-án. Az esti alkalom címe: Fejben dől el minden. „Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok.”

 

Legyetek szentek! Számunkra ez azt jelenti, hogy Istenhez hűen, szentül éljünk. Más vallás a meditációban való elmélyülésben keresi Istennel a kapcsolatot, mi reformátusok ésszel döntünk életünk kérdéseiben. Mi van a halál után? Erre a kérdésre sokféle válasz született már. Van, aki a lélekvándorlásban hisz, van aki azt mondja, nem lehet tudni…, más szerint addig élünk, amíg emlékeznek ránk. Ezek nem keresztény válaszok. Fontos, hogy ne legyünk bizonytalanok jövőnkkel kapcsolatban. Péter apostol azt mondja „Teljes bizonyossággal legyetek!” Természetes reakciónk az aggodalmaskodás, ezért először a fejben kell rendet tenni. Az apostol határozottan felszólít: „reménykedjetek”! Isten mindent elkészített, nekünk nem kell kutakodni. Minden le van írva a Bibliában. Úgy kell reménykednünk Isten ígéreteiben, mint a kisgyermeknek, nyugodtan, kételkedés nélkül. Bennünk van-e ez a belső bizalom? Nemcsak másoknak készít el Isten mindent, hanem nekem is. Másik fontos üzenet az, hogy legyünk józanok. Nemcsak az alkoholtól, hanem az élet dolgaitól is meg lehet mámorosodni. Ilyen lehet a munka, a szórakozás, vagy bármi amiben nem tudjuk a helyes mértéket megtartani. Meg tudjuk-e szentelni a vasárnapot, vagy az is a munka rabságában telik? Az részegít meg, ami elvon Isten dolgaitól, és ennek az a következménye, hogy elveszítjük a reményt. Vizsgáljuk meg életünkben, hogy milyen akadályok választanak el bennünket az Istennel való meghitt kapcsolattól. Minden fejben dől el, józanodjunk ki!

A második csütörtöki alkalom címe: A heteronóm ember. A magyarázott ige az I. Péter 1:14-16 „Mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem – mivel Ő a Szent hívott el titeket – ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert meg van írva: szentek legyetek, mert én szent vagyok.” A keresztény ember számára fontos a heteronóm szó, ami azt jelenti, nem öntörvényű. Az Úristent Atyánknak szólítjuk, mégis sokszor nehezen engedelmeskedünk neki. Ő minket örökbefogadott, és mi gyermekének tekinthetjük magunkat. Az örökbefogadás következményeként megváltozik családi állapotunk, nevünk, sőt az örökbefogadó kiváltságot is biztosít számunkra. Isten azt mondja, hogy az örökbefogadott gyermekei engedelmesek, azaz, törvényei szerint élnek. A gyermek azonban hajlamos régi családjának szabályai szerint élni. Isten szent, és nekünk is szenteknek kell lennünk. Az emberi szentség elérhetetlennek tűnik, de az áldást csak az kapja meg, aki engedelmes.  Isten azt akarja, hogy ne igazodjunk korábbi vágyainkhoz, a világhoz, a közvéleményhez, a divathoz. Isten szabad akaratot adott nekünk a jóra: fejben dől el minden. Ne igazodjunk a világ változó normarendszeréhez, mert akkor mindig találunk mentséget cselekedeteinkre. A heteronóm ember nem öntörvényű.

A harmadik csütörtöki alaklom címe: Ne ösztönlényként élj!  A magyarázott ige az I. Péter 1:17-19 „Ha pedig mint Atyátokat hívjátok Őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” A keresztény embert is megkísérti az evilági gondolkodásmód. Az ösztönlényként való élet az elvilágiasodás felé sodor minket, melynek veszélyére figyelmeztet a tanítás. Folyamatosan táplálni kell hitünket, hallgatni az igét. Minden a szívben és a fejben dől el. Szívünkben látjuk meg a külvilágot, itt bukkannak fel a szeretet, gyűlölet, békétlenség érzései. A lelkiismeret azért más minden emberben, mert nem teljesen tükrözi a Bibliát. Isten mindig a szívünket szólítja meg, ami által formálódunk, átalakul az értékrendünk. Kezdünk a nem látható dolgokban hinni. Hiszed-e, hogy Isten minden bűnös emberért meghalt. Az Isten törvényeihez való igazodás nem egy pillanat műve, hanem egy folyamat. A szeretet feltételhez kötött, amikor valaki nem ismeri Istent, azt mondja, szeretem, mert kedves, jóságos. Feltétel nélkül az ember csak saját magát szereti. A Krisztussal való közösség lehetővé teszi a gyűlölt ember szeretetét is. Tudatosan Istentörvényei szerint éled-e az életedet? „Istenfélelemmel éljetek!” Az Istenfélelem nem rettegés, hanem gyógyszer az elbizakodottság ellen, egy fegyelmezett élet. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy kicsit csalunk, lopunk. Krisztus nem aranyon és gyémánton váltott meg bennünket, hanem drága véren. Saját maga számára váltott ki az ördög fogságából. Nagy árat fizetett értünk és ehhez hűen kell élnünk.

 

About Post Author