Megújult az Orgona hangja a Református templomban

Az elmúlt időszakban gyakran fordult elő, hogy az orgona nem minden sípja szólalt meg illetve több síp is hamis hangokat adott. Ezért vált szükségessé az orgona javítása és karbantartása, amely munkálatokat Október elején Ferenczy Csaba hangszerész mester (a gyülekezet egykori kántora) végezete el.

 
A javítási munka eredménye képen – az 1857-ben épült orgona, amelyet Mooser Lajos salzburgi mester készített, – ismét a megszokott gyönyörű hangon szól a református templomban.
A Presbitérium hálásan köszöni meg Ferenczy Csabának és feleségének Koós Anitának az orgona javítását, amelynek költsége 100.000 Ft lett volna, de ezt az összeget felajánlották a gyülekezetnek. A munka minőségét maga a hangszerjavító mester mutatta be október 11-én a vasárnapi Istentiszteleti alkalmon, gyönyörű orgonamuzsikával. További életükre és munkájukra Isten gazdag áldását kérjük és kívánjuk.

Holczmann Mihály Ref. Egyházközség gondnoka

About Post Author