Ne használjuk engedély nélkül az eddig elkészült új csatornát!

A kivitelező által elhelyezett házi bekötővezetékekre a rákötés, a szennyvíz átszivattyúzása valamint bárminemű szennyező anyag bejuttatása szigorúan tilos, mivel a csatornaszakaszok még nincsenek rákötve a meglévő rendszerre, így a szennyvíz elvezetése még nem biztosított. A megépült szennyvízelvezető hálózatra csak engedéllyel (önkormányzat, víziközmű társulat, BÁCSVÍZ) az önkormányzat által meghirdetett időponttól lehet majd csatlakozni. Addig minden rákötés illegális, jogtalan és környezetszennyező. Amíg a csatornarendszer összes elemének (így a szennyvizet a szennyvíztisztító telepre továbbító létesítményeknek) az üzembe helyezése meg nem történik, addig az új rendszer nem üzemel, nem használható, mert az engedély nélkül bevezetett szennyvíz nem folyik el. Az idő előtti rákötés, azaz az új csatorna engedély nélküli használata komoly következményekkel jár!
A projekt résztvevői szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek azon ingatlantulajdonosokkal szemben, akik az idő előtti rákötéssel szennyezik a környezetet, lassítják a beruházás előrehaladását.
Az illegális rákötők a bekötés dátumáig visszamenőleg bírsággal sújthatók. A kivitelező, illetve megrendelő és az üzemeltető minden kárát polgári peres eljárással érvényesíteni fogja.

Storchné Somogyi Eszter jegyző

About Post Author