Norvég támogatásra épülő képzések megyénkben

A Norvég Alap támogatásával, „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” elnevezésű projekt keretén belül valósultak meg azok a képzések, gyakorlatok, melyek a katasztrófavédelmi őrsök hatékonyságának növelésére, az előrejelzési rendszer kapacitásbővítésére és a humán erőforrás fejlesztésére irányultak. A katasztrófavédelmi őrsök kialakítása, szervezetfejlesztése, és integrálásuk a meglévő intézményrendszerbe szükségessé tette az új állomány képzését és felkészítését.

 

A norvég támogatással megvalósuló nemzetközi projekt elsődleges célja, hogy még hatékonyabbá tegye a Magyarországon esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzeteknél beavatkozók és a katasztrófakezelésben, illetve kárenyhítésben résztvevők munkáját. Ennek érdekében a katasztrófavédelmi őrsök állománya továbbképzéseken, gyakorlatokon vett részt Nagybaracskán, Kiskunhalason és Solton.

A komplex gyakorlatok lehetővé teszik, hogy a város vezetői, az érintett üzemek dolgozói, valamint a védekezésben résztvevő szervek, szervezetek felkészülhessenek egy esetlegesen bekövetkezett baleset kárfelszámolási feladatainak ellátására. A gyakorlaton egyszerre több helyszínen és több társszerv bevonásával zajlottak az események. A káresemény sikeres felszámolását az összehangolt, pontos feladatellátás tette lehetővé. Elsődleges feladat volt a telephelyen a veszélyes anyag lekötése, valamint az üzem dolgozóinak biztonságos helyre történő eljuttatása, valamint a közelben lévő közlekedési baleset felszámolása. A másik helyszínen eközben megtörtént a veszélyeztetett lakosság tájékoztatásának megszervezése, a kimenekítés előkészítése, befogadási helyek előkészítése, valamint a sérültek ellátásának biztosítása.

About Post Author