Önkormányzati kitüntetéseket adtak át

1 2 3 4

Szabadszállás Város Képviselő-Testületének döntése alapján idén hárman részesültek városi kitüntetésben. Az elismeréseket Darabos József polgármester és Bencze Ildikó alpolgármester asszony adta át, szeptember 4-én a nyárbúcsúztató rendezvényen, a vásártéren.

Szabadszállás Város Képviselő-Testülete kiemelkedő munkájának, magas fokú szakmai és pedagógia felkészültségének elismeréseként Szabadszállás Oktatásáért kitüntető címet adományozta E. Kovács Imréné részére.

E. Kovács Imréné Varró Margit egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei faluból Sonkádról származik. Nyíregyházán tanult tovább a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban német tagozaton. Ott javasolták tanárai, hogy a pedagógusi pályát válassza, mert látták benne azt a hivatástudatot, alázatot és azokat a főbb tulajdonságokat, melyekkel a tanári pályára lépőknek kell rendelkeznie.

1975-ben matematika-fizika szakon végzett a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Férjével, Imrével, a főiskolai évei alatt találkozott és ifjú házasokként már Szabadszálláson kezdték el közös életüket. Gyermekeik, Imi és Margó, 1976-ban és 1981-ben születtek meg.

1975-ben kezdett el dolgozni a szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskolában. 1979 és 1995 között osztályfőnök és 1985-1993 a matematika-fizika munkaközösség vezetője. 1993-1997 között az intézmény pedagógiai igazgatóhelyettese, majd 1997-2003-ig általános igazgatóhelyettes. 2003-tól megbízott igazgatóként, majd 2005-2010 között kinevezett igazgatóként vezette az intézményt. Érdekvédelmi tevékenységéért Eötvös József Emlékérmet kapott.

A folyamatos tanulás, önképzés kiemelkedő szerepet töltött be az oktató-nevelő munkája területén is. Számtalan szaktárgyi-módszertani, iskolajogi, informatikai továbbképzésen túl, 2004-ben Közoktatás vezetői szakvizsgát tett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán.

2015-ös nyugdíjba vonulásáig, negyven évig matematika-fizika szakos tanárként oktatott felső tagozaton. A diákokat mindig partnerként kezelte, akikkel a közös cél a jó eredmény elérése és a tanulás szeretetének elsajátítása volt. Mivel erre a pályára mindig hivatásként tekintett és nem munkaként, így óraadóként még 2021 májusáig visszajárt matematikát tanítani.

Máig büszke tanítványaira, az elért sikereikre és eredményeikre – vallja, hogy egy kisvárosi iskolában is lehet tehetséget gondozni és motiválni a diákokat. A mai napig rendszeresen hívják osztálytalálkozókra, és nem csupán tiszteletből, vagy illemből.

Szakmai tevékenysége mellett a helyi közösségi életben is aktívan részt vett. Sok rendezvényt szervezésénél közreműködött, ahol nem csak az aktív dolgozókkal, hanem a már nyugdíjas kollégákkal is szoros kapcsolatot sikerült kialakítani. Örömmel vállalt szerepet a Talentum Alapítvány létrehozásában és a németországi testvérvárosunk iskolájával való csereprogram megkötésében.

2002-2006 közötti ciklusban helyi önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke.

2003-tól 2019-ig pedig az Országos Rejtvényfejtő Bajnokság szabadszállási fordulóit szervezte.

Szabadszállás Város Képviselő-Testülete önzetlen közösségi, a sport területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Szabadszállás Város Sportjáért kitüntető címet adományozta Tabajdi József részére.

Tabajdi József 1941. október 2-án született Szabadszálláson.

Gyermekéveit szülővárosában töltötte, majd géplakatos szakmát szerezve a Gépjavító KTSZ-ben dolgozott 1960-1966 között. Ezt követően a budapesti Lenfonógyárban volt karbantartó két évig, innen került Kiskunhalasra a Fa-és Építőipari KTSZ-hez. A Gépipari Technikum elvégzése után 1975-től a kiskunhalasi Barneválnál dolgozott technikusként 1978-ig.

1968-ban vette feleségül a szabadszállási Csősz Esztert, aki a mai napig büszkén támogatja férjét. Kiskunhalason telepedtek le,3 gyermekük született: József Nándor 1976-ban, Tünde 1988-ban és Angéla 1990-ben.

Közel 20 éven keresztül a kiskunhalasi Városi Sportpályán dolgozott karbantartóként,1997-től a 2004-es nyugdíjazásáig pedig a szintén kiskunhalasi Levi’s gyárban dolgozott gépkezelőként.

Életében nagy fontossággal bír a sport, elsősorban a hosszútávú futás, amely sportágban kiemelkedő eredményei vannak:

  • A Bécs-Budapest Szupermaraton 352 km-es távját 10 alkalommal egyéniben teljesítette. (1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999)
  • A Nyíregyháza-Budapest közötti szupermaratoni versenyen a 267 km-es távot 3 alkalommal teljesítette. (1992,1994,1995)
  • Az Athén és Spárta közötti 246 km-es távot 1992-ben teljesítette, amellyel megkapta a “Spárta hőse” sportdíjat.

A pályafutása alatt legalább 200 maratoni versenyt teljesített, a hazai és nemzetközi hosszútávú, félmaratoni, maratoni, szupermaratoni és ultramaratoni futóversenyeknek állandó résztvevője.

A sport iránti rajongás a család génjeiben van: fia, Tabajdi József Nándor Kiskunhalas város Futónagykövete, ötszörös Ironman, maratonista, triatlonista. Lányai hobbija is a futás, Tünde több félmaratont teljesített már, Angéla a kisebb, 10-12 km-es távú versenyeket részesíti inkább előnyben. Ma már 6 unokával teljes a család, közülük a nagyobbak már belekóstoltak a versenyek hangulatába, ők is gyarapítják a család éremgyűjteményét.

Tabajdi József ma (közel 80 évesen) is szinte minden hétvégén futóversenyen van, 3-10 km-es távokra nevez és ér célba, a célvonalban vastaps szokta kísérni a befutását, sokan példaképüknek tekintik őt.

Odaadó munkája és kitartása díjazásokban is részesült már:

  • Vállalat Kiváló Sportolója díj (1984)
  • Város Sportjáért díj (1990,1992)
  • Kelet-Magyar Hőse díj (1992,1994,1995)
  • Spárta Hőse (1992)
  • Pro Urbe (Kiskunhalas-1999)

Szabadszállás Város Képviselő-Testülete a közösségért végzett önzetlen és kiemelkedő munkája elismeréseként Szabadszállás Város Tiszteletbeli Polgára címet adományozta Kiss József plébános számára.

Kiss József 1964. október 13-án született Kecskeméten.

Az általános iskolát Nyárlőrincen végezte, majd ezt követően középiskolai tanulmányait Nagykőrösön, a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskolában.

A Szegedi Élelmiszeripari Főiskola elvégzését követően 1986-tól 1990-ig szakoktató volt a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetben.

  1. tavaszán jelentkezett a Váci Egyházmegyébe, majd ősztől teológiai tanulmányokba kezdett Szegeden, a Hittudományi Főiskolán.

1993-ban a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéhez került.

1995-ben Kalocsán diakónussá, majd egy évvel később Kecskeméten pappá szentelték.

 Ezt követő évben a Kalocsai Szent Imre templom káplánja volt.

1997-1998 között a Kalocsai Szent Péter templom plébániai kormányzójaként tevékenykedett.

1998-ban került városunkba, ahol először Szabadszállás és Fülöpszállás plébániai kormányzója, majd plébánosa lett.

2002-ben mentálhigiénés szakember, 2006-ban akkreditált lelkigondozó diplomákat szerzett.

Ez év augusztus 1-től Dusnok község plébánosa.

 fotók: Fábián Krisztián

About Post Author