Őr-járőrtárs kerestetik

indexa

A Készenléti Rendőrség parancsnoka pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség állományába őr-járőrtárs munkakör betöltésére (besorolás II/A)

A pályázatra azok jelentkezését várják, akik a 18. életévüket betöltötték, cselekvőképesek, állandó belföldi lakóhellyel, illetve legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségi) rendelkeznek, továbbá magyar állampolgárok.

A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok: A jogszabályok és normatív szabályozók által meghatározott keretek között járőri, közrendvédelmi feladatok ellátása, csapaterőt igénylő feladatok ellátása, a rendőri szakképzettség megszerzéséhez szükséges, a szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeiben meghatározott szakmai és gyakorlati ismeretek elsajátítása.

 A pályázat feltétele:

  • egészségügyi alkalmasság
  • fizikai alkalmasság
  • pszichikai alkalmasság
  • kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez;
  • büntetlen előélet;
  • határozott, magabiztos fellépés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • gépjárművezetői engedély megléte;
  • harcművészeti jártasság;
  • nem rendvédelmi szervnél fennálló munkaviszony(ok);
  • angol, német, francia, arab, orosz, kínai nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga.

A felvételi eljárás a Készenléti Rendőrség székhelyén kerül végrehajtásra (Budapest, 1101 Kerepesi út 47-49.)

Figyelem! A hivatásos állományba vételt megelőzően rendészeti iskolai végzettség (őr-járőrtárs rész-szakképesítés) megszerzése szükséges. A képzés időtartamára (5 hónap) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszony létesítésére kerül sor.

A munkaviszony létesítésének hatálya:  

2016. június 01.

2016. szeptember 01.

Bérezés:

a munkaviszony létesítésekor a 2016. évre megállapított garantált bérminimum (bruttó 129.000 Ft)

a hivatásos szolgálati jogviszony létesítése napjától a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. tv. (Hszt.) szerint megállapított illetmény

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni.

A jelentkezés folyamatos.

Munkaidőrend: a képzés idején hivatali, hivatásos állományba vételt követően kombinált (II. számú váltásos – vezényléses)

Ruhanorma: egyenruha

Munkavégzés helye:

a határozott idejű munkaviszony időtartamában a Készenléti Rendőrség központi objektuma (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.);

a hivatásos szolgálati jogviszony létesítését követően a Készenléti Rendőrség budapesti, vagy valamely diszlokált osztályának székhelye (Budapest, Szombathely, Győr, Pécs, Kiskunhalas, Miskolc, Nyírbátor).

A munkaviszony létesítését követően kedvezményes térítés ellenében egyszeri meleg étkezés (ebéd), valamint szállás férőhely igényelhető.

Pályázati dokumentumok:

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes önéletrajzát, érettségi bizonyítványának szkennelt változatát (mely ne legyen nagyobb 1 Mb-nál), valamint elérhetőségeit (lakcím, e-mail cím, telefonszám).

A pályázatot elektronikus úton, a Készenléti Rendőrség elektronikus levelezési címére (felvetel@kr.police.hu) kell megküldeni.

A munkakörre, illetve a felvételi eljárásra vonatkozó részletes felvilágosítást Kismándor József r. tzls. és Balla Krisztina ad – hivatali munkaidőben – a 061/373-7118-as városi, valamint a 23-220-as BM telefonszámon.

Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatban felmerülő kérdéseket az orvosi@kr.police.hu e-mail címre lehet megküldeni.

A pályázót a szakmai vezetők személyes meghallgatást követően írásban értesítik döntésükről. A pályázatokat a kijelölt bírálóbizottság szakmai javaslata alapján a Készenléti Rendőrség parancsnoka bírálja el. Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő, illetve határidőn túl benyújtott pályázatokat a Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetője, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

About Post Author