Tájékoztató a tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felmérésről

Tisztelt lakosok!

 
A Kormány a B/38. számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V.27.) OGY határozatában foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésben kiemelt célkitűzésként jelölte meg az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátását.

 
A tanyavilág felmérését az elkövetkező hetekben a Kunszentmiklósi Járási Hivatal munkatársai – egységes tematika alapján – megbízólevéllel végzik. A megbízólevelet minden esetben bemutatják a felmérést végzők. A felmérést végzők előzetes ütemezés szerint keresik fel a tanyák lakosait. A személyesen történő megkeresés során az ingatlant rögzítő fénykép készítésére és adatlap felvételére kerül sor, melyen a tanyai lakosok helyzetére, életmódjára, a tanya épületeinek állapotára, infrastrukturális ellátottságára vonatkozó kérdések szerepelnek.
A jövőbeni kormányzati és térségi, helyi tanyafejlesztési programoknak, a tanyák és a tanyás települések átfogó fejlesztésének nélkülözhetetlen alapja a kutatást követően rendelkezésre álló adatbázis, ezért kérjük, segítő együttműködésével járuljon hozzá a felmérés eredményes megvalósításához.

About Post Author