Téli rezsicsökkentés

Tisztelt Szabadszállási Lakosok!

A tavasz folyamán sokan érdeklődtek arról, hogy a vezetékes gázfűtéssel nem rendelkező háztartások mikor és milyen formában kapják meg az egyszeri rezsicsökkentés kapcsán járó támogatást és sajnos megtévesztő sajtóhírek is napvilágot láttak ezzel kapcsolatban, de érdemi tájékoztatással, központi szabályozás híján nem tudtunk szolgálni. Az Országgyűlési Képviselő Úron keresztül jeleztük a hatóságok felé a hiányosságot.

Az elmúlt napokban megjelent a 1364/2018. (VII.27.) számú kormányhatározat, amely tartalmazza, hogy a Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

 A kormány az önkormányzatokat felkérte, hogy tegyék lehetővé, összesítsék és továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások tekintetében.

A Korm. határozat alapján háztartásonként (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) egy darab igénybejelentés nyújtható be a Polgármesteri Hivatal földszint 6. számú irodájában, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentő lap és annak melléklete innen letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában beszerezhető.

A támogatás kifizetése nem pénzben történik! A Korm. határozat szerint a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Az igénybejelentés feltétele, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült! A támogatás azon háztartások részére igényelhető, melyek gáz- vagy távhő – szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és korábban téli rezsicsökkentésben nem részesültek.

Az igénybejelentés további feltétele, annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült!

Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kell kezdeményeznie.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, a határidő és a feltételek pontos betartását!

Szabadszállás, 2018. 08.08.

                                                                                         Dr. Báldy Zoltán

                                                                                            polgármester

Mellékletek:

Adatkezelési tájékoztató
Igénybejelentő nyilatkozat
Kormányhatározat

About Post Author