„TUDAT-ÁLLAPOT”

IMG_4185_0

Gyermekjogi és a Nők elleni erőszak megszüntetése világnapok alkalmából a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakmai napot tartott.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya – az ORFK Bűnmegelőzés Osztály szakirányítói megjelenésével – Bűnmegelőzési Szakmai Napot szervezett 2017. november 21-én „TUDAT-ÁLLAPOT” címen a Gyermekjogi és a Nők elleni erőszak megszüntetése világnapok alkalmából.

A Bűnmegelőzési Osztály szakelőadói tevékenységük során kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek jogainak érvényesülésére és érvényesítésére, a nők elleni erőszak megelőzése érdekében folytatott prevenciós feladataikra. A világnapok programjára a családi jog, a gyermekvédelem, a bántalmazások és emberkereskedelem esetkörei kapcsán munkálkodó rendőrségi és civil előadókat kértek fel a szervezők. Így az előadások és felszólalások – a fenti szakterületekről – hasznos ismereteket adtak a Bács-Kiskun megyében dolgozó bűnmegelőzési szakemberek részére.

A főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese, Szabó Vendel r. ezredes a program nyitásaként köszönetet mondott a kecskeméti székhelyű Gong Rádió hírszerkesztő műsorvezetőjének B. Radics Katának, és részére elismerő oklevelet adott át.

Dr. Argalás Csilla c. r. alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető nyitó gondolatait, az osztály ezirányú tevékenységének bemutatását követően a meghívottak: Dr. Haraszti Margit Katalin – az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala főosztályvezető-helyettese a kísérő nélküli kiskorúak sorsának tartós rendezése témában, Hollik Zsuzsanna az Integrált Jogvédelmi Szolgálat Gyermekjogi képviselőjeként a gyermekvédelem hatóköre, a gyermekek jogi státusza, majd Bognár Andrea Boglárka a BKM Pedagógiai Szakszolgálat tanácsadó szakpszichológusa, családterapeutája az iskoláskorúakat érintő problémák kompetenciahatárainak tisztázása témában tartott gyakorlati problémákat is felvető előadást.

A gyermekrajzok üzenete, gyermekrajzok elemzése tapasztalatait Dologné Kovács Izabella, a BKM Pedagógiai Szakszolgálat tanácsadó szakpszichológus, családterapeutája osztotta meg a hallgatósággal. Dr. Tóth Imre c. r. alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi Alosztály kiemelt főelőadója a bántalmazott nők, a párkapcsolatok jellemzőit vázolta. Záró témaként Boglacsik Tímea, az Országos Krízis és Információs Telefonszolgálat irodavezetője mutatta be az OKIT tevékenységét a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem viszonylatában.

A Bűnmegelőzési Szakmai Nap zárásaként az ORFK Bűnmegelőzési Osztály kiemelt család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi főreferense, Monostoriné Vass Anikó r. alezredes összegezte az elhangzottakat. Méltatta a prominens témákban Bács-Kiskun megyében végrehajtott tevékenységet. Kiemelte, hogy a gyermekek jogai, és a nők elleni erőszak esetköreiben tevékenységükkel érintett szervezetek közötti kapcsolattartás, az áldozatközpontú rendőri intézkedések, valamint a rendszeres, napi gyakorlathoz is kapcsolódó továbbképzések hatékony együttműködést, azaz állampolgári jogérvényesítést előtérbe helyező, magas színvonalú szakmai munkát alapoznak meg.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

About Post Author