Tűzvédelmi tájékoztató építkezőknek

A megnövekedett építési kedv hatására számos olyan újfajta szabályozás lépett életbe, mely csökkentette a beruházókra rótt bürokráciai terheket. Ezek közé tartozik az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek egyre bővülő listája, pl. egy új garázs az udvarban, új égéstermék-elvezető, vagy éppen egy terasz bővítmény a ház mellett. Ezeket az építményeket nem kell engedélyeztetni a területileg illetékes építésügyi hatóságnál, ez azonban nem ad mentességet az építményre vonatkozó építési jogszabályok és helyi szabályok betartása alól.

Egy új építménynél vagy bővítménynél kardinális kérdés annak elhelyezkedése az ingatlanon, melynél kiemelten fontos a szomszédos ingatlan építményeitől tartandó tűztávolság. Saját ingatlanon belül – amennyiben jogszabályi feltételek teljesülésével egy kockázati egységbe tartoznak az építmények – tűztávolságot nem kötelező tartani. Nem saját tulajdonú ingatlan szomszédságában azonban ilyen szabályozás nincsen, hacsak nem zártsorú, tűzfalas beépítésről beszélünk, vagy egyéb, tűzterjedést megakadályozó műszaki megoldás hiányában minden esetben tűztávolságot kell tartani.

Az épülettől tartandó tűztávolságot az épület homlokzatának, továbbá bármely, a homlokzati síkból kiugró, a tűzterjedésben szerepet játszó épületrésznek alaprajzi vetületétől; az épületen kívüli, azzal összeköttetésben álló technológiai berendezés esetén annak alaprajzi vetületétől; és az épülettel vagy annak részével közös tűzszakaszba tartozó szabadtéri tárolás esetén a tárolóterület oldalhatárától kell mérni. Tűztávolságot nem csak az építmények között, hanem a külön tűzszakaszba tartozó szabadtéri tárolási egységek között is tartani kell.

A fent említett kategóriába tartozó építmények azok rendeltetésétől függően legalább 3-6 méter tűztávolságot igényelnek a jelenleg hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján. Szín jellegű építményeknél a felhasznált építőanyagok függvényében ez az érték akár 8-14 méter is lehet. Ezek az értékek nem általános érvényűek, meglévő építmények esetén azok létesítésekor hatályban levő előírások a mérvadóak.

Legyünk körültekintőek, az építkezés megkezdése előtt minden esetben tájékozódjunk a tűzvédelmi létesítési előírásokról.

About Post Author