Ünnepi szentmise a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére

IMG_3906

A HM Tábori Lelkész Szolgálat Katolikus Tábori Püspökség és az MH Logisztikai Központ által közösen rendezett ünnepi szentmisére került sor 2019. szeptember 20-án Budapesten a tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban. Az ünnepi szentmise megtartása több évre tekint vissza. Az első szentmisét az akkor még élő helyőrségben Kalocsa városában tartották. A honvédségnél bekövetkezett változások miatt Kalocsán nem maradt katonai szervezet és így a megemlékezést az MH Logisztikai Központ a HM Katolikus Tábori Püspökséggel együttműködve negyedik éve az ünnepi szentmisét Budapesten tartja meg.

Az ünnepi szentmise Szent Máté apostol és evangélista a logisztikus katonák védőszentje tiszteletére kerül bemutatásra. A történelmi zászlók, a csapatzászló és az elöljáró fogadását követően a szentmisét Berta Tibor ezredes, a HM Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke celebrálta, a mise koncelebrátorai Vargha Miklós Péter, Érseki Esperes a Magyarok Nagyasszonya Templom plébánosa, valamint Dr. Mészáros István, Kanonok, Titeli Prépost a Kalocsai Szent István Király Templom igazgatója voltak.

A szentmisén ebben az évben is a veszprémi MH Légerő Zenekar működött közre Katona János alezredes karnagy vezetésével. Az ige liturgiája, az evangélium szavai után a homília szavait mondta el a főcelebráns, majd elhangzottak az egyetemes könyörgések. Csinga Mihály ezredes az MH Logisztikai Központ mb. parancsnok ünnepi beszédében kiemelte: „Mint ahogy Szent Máté apostol hittel és alázattal terjesztette az evangéliumi igét, hűen kitartott mestere, Jézus mellett, úgy nekünk, logisztikus katonáknak – ha számos, nehéz kihívással szembenézve is -, követnünk kell elöljáróink iránymutatását. A kijelölt úton kell haladnunk” Az eucharisztia liturgiáját meghallgatva áldozásra volt lehetőség. A szentmise a történelmi zászlók és a csapatzászló kivonulásával, a Himnusz hangjaival és a Boldogasszony anyánk kivonulási énekkel zárult.

A szentmisén, nem csak a szolgálatban lévő vagy nyugdíjas katonák, illetve a Honvéd Nyugdíjas Klub tagjai vehetnek részt az mindenki számára nyitott, minden év szeptemberében, Szent Máté napján.

Farkas Zoltán

Honvéd Nyugdíjas Klub elnöke

About Post Author