Ünneplés és megemlékezés

DSC_0264 DSC_0275 DSC_0277 DSC_0304 DSC_0305 DSC_0307 DSC_0308 DSC_0309 DSC_0312 DSC_0313 DSC_0316 DSC_0319 DSC_0321 DSC_0324 DSC_0325 DSC_0334 DSC_0341 DSC_0344 DSC_0349 DSC_0354

Ünneplés és megemlékezés

Ez évi, évfordulós rendezvénysorozatát indította el a Honvéd Nyugdíjas Klub május 23-i találkozója. Három esemény adta tagok, érdeklődők és meghívottak számára az apropót a közös megjelenésre: a Magyar Honvédség megalakulása 170. évfordulója, a Magyar Honvédelem Napja és a Magyar Hősök Emléknapja.

Az emlékező szakmai program résztvevőit Farkas Zoltán, az egyesület elnöke üdvözölte.

Ünnepi megszólalásában Horváth Balázs ismertette a rendezvény célját, köszöntötte Honvédelem Napja (május 21.) alkalmából az egykori és jelenlegi katonákat, a honvédelemben résztvevőket. Megemlékezett a Hősök Emléknapjáról (május utolsó vasárnapja) és utalva a magyar nép és benne a hadat viselők ezer esztendős küzdelmeire, felvázolta a Magyar Honvédség megszületésének körülményeit, 170 esztendős történetének fontosabb szakaszait, eseményeit.

Az egyesületi esemény fő előadója dr. Gáspár Tibor ny. mk. vezérőrnagy volt, aki a közel egy és háromnegyed évszázados történet egy sajátos szegmensét, a katonai logisztika történetét ismertette meg hallgatóságával. (Ennek okát az itt szolgáló alakulatok egy részének a logisztikai rendszerhez való szoros kötődése, és az előadó katonai, szakmai pályafutása adta.) Az előadás a bevezetőjében a logisztika és a katonai logisztika fogalomrendszerét tekintette át, majd nagy vonalakban ismertette a szaktevékenység megjelenésének fontosabb állomásait a kezdetektől a II. világháború befejezéséig. Ezt követően az 1945-től napjainkig terjedő időszakra kiterjedően részletesen bemutatta a katonai logisztikai feladatkörének, irányító és vezetőszerveinek, végrehajtó szervezeti elemeinek a fejlődését, változásait.

Az előadásokat követően, a Honvéd Nyugdíjas Klub immár harmadik esztendeje folyó hadtörténeti, haditechnikai ismeretfrissítő eseménysorozatához hasonlóan egy, a Magyar Honvédség 170 esztendejét bemutató házi kiállítás nyittatott meg. Horváth Balázs, az anyag összeállítója, ajánlójában bemutatta a kiállítási anyag létrehozásának történetét, a szemlére tett leírásoknak és képanyagoknak a 170 éves történethez kapcsolódását. A kiállítás egy rövid előhanggal átfogja a teljes eseménysort, majd a szemlélő megismerheti a reformkor haderőre tett hatását. A honvéd és a honvédség fogalmak keletkezésének, megjelenésének áttekintésével jut el az anyag az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez, benne az önálló Magyar Honvédség megszületéséhez.

A kiegyezés eseménytörténetétől a „Boldog békeidők” bemutatásán keresztül ér a történet az I. világháború kitöréséhez. (Nem részletezi a bemutató a háborús eseményeket, csak utal rájuk, mert a kifejtés az I. világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából szeptember végére szervezendő újabb szakmai nap és a hozzá kapcsolódó Őszi Strázsa-túra feladata lesz.)

A két háború közti időszak, majd a II. világháború eseményei bemutatását a Magyar Néphadsereg, majd – 1990. március 15-étől – a Magyar Honvédség történetének rövid áttekintése követi. A záró anyagrész a nemzetközi szerepvállalásról szól, majd megismerteti a megtekintővel az emlékezés útját a Honvéd Naptól, a Néphadsereg Napja/Fegyveres Erők Napja/Magyar Honvédség Napján keresztül a Magyar Honvédelem Napjáig, továbbá a kegyeleti megemlékezés történetét a hősök emlékének megörökítésétől Hősök Emléknapján keresztül a Magyar Hősök Emléknapjáig.

Az emlékező szakmai nap eseményei az I. világháborús emlékműnél folytatódtak. A Himnusz elhangzását követően Horváth Balázs szólt a jelenlévőkhöz a hősök kiválóságáról, az áldozatok emlékéről, majd dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás város polgármestere és Farkas Zoltán, az egyesület elnöke helyezte el a kegyelet koszorúját.

A II. világháborús emlékműnél a szónok egy Olaszországban, 1945-ben elhunyt katonánál talált imádságot olvasott fel az emlékezőknek, s a koszorú elhelyezése után, tisztelgésül a „Magyar takarodó” kürtszavának hangjai harsantak fel.

 Horváth Balázs István

About Post Author