Változott a kiemelt beruházások tűzvédelmi és veszélyes üzemi hatásköre

2016. szeptember 9-én (pénteken) lépett hatályba az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló jogszabályok módosítását tartalmazó kormányrendelet. A mostani rendelettel életbelépő változások a tűzvédelmi és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos, súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési hatásköröket érintik, azonban a vízügyi és vízvédelemi eljárásokat nem.
A hatályos 271/2016. (IX. 1) számú kormányrendelet módosítja az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokat szabályozó kormányrendeleteket és a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) kormányrendeletet.

A módosítás alapján 2016. szeptember 9-től a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben általános jelleggel a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve (megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság) jár el elsőfokú tűzvédelmi hatóságként és szakhatóságként, kivéve, ha a kiemelt beruházással összefüggő kormányrendelet másként rendelkezik. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárásokban a módosítások értelmében iparbiztonsági hatóságként minden esetben a területi szerv jár el.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletektől függetlenül azonban továbbra is elsőfokú tűzvédelmi hatóságként a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jár el az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérések engedélyezése során; a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldások elbírálása esetén, továbbá külön jogszabályban meghatározott esetekben a védelem egyenértékűségéről történő döntésben. Mindezek mellett továbbra is a főigazgatóság hatáskörébe tartozik a számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldások jóváhagyása is.

Az eljárások gyors ügyintézése érdekében fontos, hogy a kérelmek és szakhatósági megkeresések az arra jogosult hatósághoz, szakhatósághoz kerüljenek. Annak eldöntésében, hogy valamely beruházás tűzvédelmi ügyében mikor jár el a katasztrófavédelem központi szerve, és mikor jár el az illetékes megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság, az alábbi két táblázatból kiolvasható. (Az 1. számú táblázatban azon kormányrendeletek találhatók, amelyekben tűzvédelmi hatóságként, szakhatóságként, általános jelleggel, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve jár el. A 2. számú táblázatban található ügyekben pedig továbbra is a főigazgatóság jár el tűzvédelmi hatóságként, szakhatóságként.)

Forrás: bacs.katasztrofavedelem.hu
1. számú táblázat

2. számú táblázat

 

About Post Author