Véget ért a báli mulatozás időszaka, a farsang

A léleknek az egészséghez szüksége van sokféle állapot megélésére: vidámságra és szomorúságra, örömre és fájdalomra egyaránt. Ahogyan a testet is megbetegíti az egyoldalúság, hasonlóan van ez a lélekkel is.

A Nagyböjt az az áldott idő, ami megújulást, megtisztulást és megerősödést ad nekünk, akik test és lélek egysége vagyunk. Ilyenkor Jézus életének nehéz időszakát, az Ő szenvedését szemléljük: Keresztutat végzünk, a szentmise olvasmányaiban erről hallunk. Általában megterhel minket a szenvedés ténye. Ilyenkor a saját szenvedéseinket is megéljük. Eszünkbe jutnak kudarcaink, bűneink, tévedéseink. Nehéz, de áldott szembesülés ez. Átgondoljuk a tapasztalatainkat, megérlelődnek a következtetések, megértjük, hogy a szenvedés az emberséget formálja bennünk. Ráébredünk arra, hogy az, ami nehéz, az elől nem kell elmenekülni, mert csak akkor történhet meg ez a fejlődés, tisztulás, erősödés. A zaj, a szórakoztató alkalmak, eszközök mind lehetőséget adnak arra, hogy elmeneküljünk ez elől a folyamat elől. Ezért tartunk böjtöt. A böjt azt jelenti, hogy az önfegyelmezés kijelölt gyakorlatait betartjuk: pénteken kerüljük a hús fogyasztását nagyböjtben, valamint az első (hamvazószerda) és az utolsó (nagypéntek) napon szigorú böjtöt tartunk. Ezek a gyakorlatok segítenek abban, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy mi a cél. Ezeken kívül hasznos személyes elhatározással önfegyelmezési gyakorlatot is vállalni.
Bábel érsek úr az idei nagyböjti körlevelében ajánlja, hogy a szavainkra figyelést vállaljuk magunkra önfegyelmezésként (böjtként). A szó rendkívül erős eszköz. Lehet vele ölni, háborút szítani, embertársat ellehetetleníteni, családot, közösséget bomlasztani, önzést gerjeszteni és egyéb módon pusztítani. De lehet irgalmasságot gyakorolni, dicsérni, erősíteni, megbecsülést kifejezni, vigasztalni, magányt enyhíteni. Van, aki azt mondja, hogy „ami a szívemen az a számon, mert én egy egyenes ember vagyok”. De félő, hogy ez inkább csak kíméletlenség. Az egyenesség gyógyít, és felemel. Ha ez van a „szívemen”, akkor mondjam ki, ha nem, akkor még érdemes fogalmazgatni, hogy amit kimondok, az javítson a világon körülöttem.
Ez egy ötlet a nagyböjti szent idő töltéséhez. Hogy teljen az idő, és ne csak múljon.
Március 22-én, vasárnap 10 órától gitáros szentmise lesz ifjúsági énekekkel.

Kiss József

About Post Author