FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás időpontja 

2019/2020 – as nevelési évre az alábbi időpontban történik:

 

Beíratás időpontja: 2019. április 11 – én és  12 –én  /csütörtök, péntek/  napokon

8 órától – 17 óráig tart.

Beíratás helye:  Szabadszállás Honvéd út 28.    

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki:   2019. augusztus 31-ig betölti legalább a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal nem rendelkezik, mert a nevelési év kezdő napjától ( 2019. 09.01.-től) legalább napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik:

  • a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik 3. életévüket – feltéve – hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány ( lakcímkártya )
  • a szülő személyi azonosítására alkalmas, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány ( lakcímkártya )
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges

Óvoda felvételi körzete:  Szabadszállás Város Közigazgatási területe

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője és az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról –  a döntést megalapozó indoklással – a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban értesíti a szülőt.

 

Szabadszállás, 2019.03.06. 

                                                                                       Szabadszállás Város Önkormányzata   

About Post Author