Két új közösségi teret adtak át Szabadszálláson

A tavalyi évben Szabadszállás Város Önkormányzata sikeresen pályázott a közösségi vidékfejlesztést elősegítő Szabadszállási Gazdakör LEADER HACS pályázatán. A közel 15 millió forintos támogatásnak, valamint az Önkormányzat által biztosított 10%-os önerőnek köszönhetően két helyszínen valósulhatott meg beruházás.

Darabos József polgármester (középen), Dr. Salacz László országgyűlési képviselő és Gáspár Ferenc a NAK Bács-Kiskun megyei szervezetének elnöke

A pályázat fő célkitűzése a települések közösségi tereinek kialakítása és fejlesztése volt, így összesen több mint 5 millió forintból megújulhatott a balázspusztai temetőben található ravatalozó épülete, valamint a Rozsnyai tér és a Kurucz köz által határolt területen a már meglévő sportpark mellett egy a fiatalabb korosztály igényeinek megfelelő közösségi tér kialakítására is sor kerülhetett, melyre így az Önkormányzat 11 millió forintot fordíthatott.

Pálinkás Gyula református lelkész kérte Isten áldását

Az átadókra november 16-án kerülhetett sor. A balázspusztai ravatalozó épületénél jelen volt Dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője, Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei szervezetének elnöke és Varga József a Hírös Temetkezés Kft. ügyvezetője.  Darabos József polgármester rövid beszédét követően, Dr. Salacz László képviselő úr kiemelte, hogy a magyarságunk egyik megtartó ereje a hitben, a kereszténységben gyökerezik és ezért is fontos egy ilyen jellegű beruházás.

Pálinkás Gyula református lelkipásztor egy közös imádságot követően kiemelte, hogy az olyan településeknek van jövője, ahol gondot fordítanak a temetőkre is, ahová az emberek visszajárnak gyászolni, szeretteikre emlékezni, ahol még felcsendül a 90. zsoltár.

A ravatalozó épülete

A Rozsnyai tér mellett található, kifejezetten kisgyermekes családok számára készült, a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló közösségi tér átadóján Dr. Salacz László képviselő úr a szalag átvágása előtt elmondta, hogy a kormány kiemelten fontosnak tartja a kisgyermekes családok támogatását és az ilyen fejlesztések is ezt a célt szolgálják.

Pálinkás Gyula református lelkipásztor Isten áldását kérte a magyar családokra, Darabos József polgármester pedig megköszönte a támogatást, valamint mindazok munkáját, akik aktívan részt vettek a projektek megvalósulásában.

Ezt követően került sor szalag átvágására és az új közösségi tér átadására, melyet mostantól mindenki használhat, természetesen rendeltetésének megfelelően és saját felelősségére.

Az új közösségi tér

Szabadszállás Város Önkormányzata ezúton szeretné megköszönni mindenkinek a segítségét és támogatását, akik részt vettek a két közösségi tér kialakításában, munkájukkal, szabadidejükkel és felajánlásukkal hozzájárultak a fejlesztésekhez, így különösen Boczka János képviselő úrnak, Kiss József, Tóth-Pál Imre és Varga Sándor vállalkozóknak, valamint a Szabadszállási Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ munkatársainak!

About Post Author