Lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet

Beiktatták hivatalába Pálinkás Gyula és Pálinkásné Balogi Beáta lelkipásztorokat szeptember 11-én, Szabadszálláson.

Bán Béla, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese iktatta be hivatalába Pálinkás Gyulát és Pálinkásné Balogi Beáta szabadszállási lelkipásztorokat. A lelkész házaspárt Darabos József polgármester, dr. Salacz László országgyűlési képviselő, valamint Holczmann Mihály, a gyülekezet gondnoka köszöntötték. A lelkészbeiktató istentiszteleten igét hirdetett Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke. Pálinkás Gyula és felesége, Pálinkásné Balogi Beáta tavaly szeptemberben kerültek Szabadszállásra, Máté Sándor és Máté Sándorné Magyar Emese utódjaként. Korábban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Milotán teljesítettek szolgálatot.

Az istentisztelet kezdetén Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében Pál apostol galatákhoz írt levelének első verseiből kiindulva arról beszélt, hogy az elhívást Jézus Krisztus adja, és az emberektől kapott elhívás ezt egészíti ki. „Felelősségünk az elvégzendő feladatok mellett abban áll, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy annyira tudjuk a dolgunkat. Imádkozva és dolgozva – a sorrend fontos, hogy a belső tartalom az legyen, amit az Úr rendelt. Az elhívás terhét így viselni gyönyörűséges iga, amely rajta tart az úton, amelyen járnunk kell.”

A püspök arra is felhívta a figyelmet, hogy Isten akaratát nemcsak egyénként, de közösségként is érdemes keresni. „Egyházkerületként együtt is megkérdezhetnénk Istentől, mire kaptuk az elkövetkező egy, két, három évet. Ha szolgatársakként állunk egymás mellett, abból több áldás is fakad.”

Pálinkás Gyulát és Pálinkásné Balogi Beátát Bán Béla, Bács-kiskunsági esperes iktatta be a szabadszállási lelkészi szolgálatba, egyúttal átnyújtotta nekik a gyülekezet pecsétjét és a templom kulcsát. Ezután a jelenlévő palástos lelkipásztorok kértek áldást a beiktatott lelkészekre. A felavatott lelkipásztorok igehirdetését után a nyilvános presbiteri gyűlést Szőke Imre egyházmegyei gondnok nyitotta meg. Elsőként Holczmann Mihály, a szabadszállási református gyülekezet gondnoka köszöntötte a lelkész házaspárt, és adta át a Presbitérium ajándékát.

Darabos József, Szabadszállás polgármestere köszöntőjében felelevenítettet a lelkész házaspár bemutatkozó istentiszteletét, melyben Isten igéjét hirdetve a csillagokról prédikáltak. Örömét fejezte ki, hogy a megérkezésükkel új csillagok ragyogtak fel a városban.

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő kiemelte az egyház fontosságának szerepét, mely szilárd erkölcsi alapokkal ruházza fel az emberek értékrendjét. A vallás és a Biblia ismerete mindenkor iránymutatásként szolgál, lelki stabilitást nyújtva a jövő generációja részére.

Az ünnepi istentisztelet után a meghívott vendégek átvonultak a Nagyvendéglőbe, ahol az egyház presbitériuma vacsorával és süteménnyel vendégelte meg a résztvevőket.

About Post Author