Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!

Egyre több panasz, lakossági bejelentés érkezik be hivatalunkba a gazos, elhanyagolt ingatlanokról, kertekről.

Ezúton is szeretném ismételten tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a köztisztaság fenntartásáról szóló Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (III.19.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a rendelkezik az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról.

A rendelet szerint:
A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

Az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1,2 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület) továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, hó eltakarítása és a síkosság mentesítése az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

A további bejelentések megelőzése érdekében 2015. szeptember hónaptól, ha felszólítás ellenére sem szünteti meg az ingatlan tulajdonosa a gyomfertőzést, eljárási bírságot szabunk ki, melynek összege 5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjed a gyomos terület nagyságának arányában. A bírság ismételten kiszabható.

Storchné Somogyi Eszter jegyző

About Post Author