Tudományos pályázat több témában

 Pályázatot hirdet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa. A grémium december elsejéig várja a szakmai munka gyakorlati kérdéseivel és problémáival, különösen a személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentésével, megelőzésével foglalkozó pályamunkákat.
 Pályázatot hirdet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa. A grémium december elsejéig várja a szakmai munka gyakorlati kérdéseivel és problémáival, különösen a személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentésével, megelőzésével foglalkozó pályamunkákat.
A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács hét témában várja az egyénileg vagy kollektív munkával elkészített pályamunkákat. A témák között szerepel a sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentése, megelőzése, felkészítő anyag a lakosság számára, de készíthető olyan oktatóanyag is, amely az alap-, illetve középfokú tanintézményekben szolgálhatja a tűzmegelőzésre való felkészítést, illetve a követendő magatartási szabályok elsajátítását. Mindemellett olyan krízisintervenciós, mentálhigiénés képzési anyagot is vár a tanács, ami a tűzesetben érintett emberekkel való bánásmódról és az utógondozásról szól.

A pályázatra tanulmányt, plakátot, fotót, kisfilmet lehet beküldeni, közülük a szakmai zsűri választja ki a legjobbakat, minden kategóriában külön-külön hirdetnek eredményt. Az elbírálás során lényeges szempont, hogy a beadott dolgozat, plakát, fotó, kisfilm mennyire kötődik a megadott témához, a benne levont következtetések és a megfogalmazott javaslatok mennyire alkalmazhatóak a gyakorlatban, illetve, hogy a pályázó mennyire igényesen dolgozta fel a témát.

A pályamunkákat december 1-ig kell eljuttatni a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsnak címezve a Katasztrófavédelmi Oktatási Központba (1033. Budapest, Laktanya u. 33.), a formai követelményeket, illetve a leadás módját a pályázati kiírás tartalmazza. Eredményt a tanács ünnepi ülésén, december 15-én hirdetnek.

 

About Post Author