100 esztendeje ért véget a Nagy Háború

DSC_0347 DSC_0355 DSC_0357 DSC_0359 DSC_0364 DSC_0367 DSC_0368 DSC_0381 DSC_0384 DSC_0396 DSC_0399 DSC_0405 DSC_0406 DSC_0416 DSC_0417 DSC_0424 DSC_0432 DSC_0436 DSC_0440 DSC_0449 DSC_0452

Harmadik esztendeje folyó haditechnikai és hadtörténeti „ismeretfelfrissítő” sorozata részeként, a 170 esztendeje megalakult Magyar Honvédség történetének felidézésében ez évi hetedik ilyen rendezvényéhez ért a Honvéd Nyugdíjas Klub. A centenáriumi megemlékezések – országosan – 2014-ben, az I világháború háború kitörésére visszatekintéssel indultak el, s mint minden kezdetet, ezt is egy befejezés, a háború végére emlékezés követi.

 A háború az 1914. július 28-ai hadüzenettel kezdődött. A virágbokrétás, nemzeti szalagokkal díszített katonavonatos, énekelve csatába menős lelkes kezdet [Huszár Károly: „A magyar nép hősei” (Jellemző történetek a világháborúból) c. művében leírtak alapján], valamint II. Vilmos német császár közismert kijelentése, „mire a falevelek lehullanak” – vagyis már az ősszel – vége lesz a háborúnak, gyorsan semmivé foszlott: ötvenegy hónap vérzivatar és emberirtás váltotta fel! A közvetlen hadiesemények az 1918-as fegyverszüneti egyezmények megkötésével, a béketárgyalások elindításával zárultak.

A szakmai emlékező előadáson Horváth Balázs köszöntötte a megjelenteket. A narrátor felvezetőjét követve, dr. Ravasz István alezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiemelt főtisztje, hadtörténész tartott előadást, melyben igen szemléletesen, közérthetően és a hallgatóság figyelmét és érdeklődését végig fenntartva áttekintette az I. világháború előzményeinek, lefolyásának, befejezésének és lezárásának (fegyverszünet, békekötés) eseményeit, ráirányítva a figyelmet a magyar vonatkozásokra. Kiemelten kerültek bemutatásra a keleti hadszíntér eseményei, benne a Przemyśl erőd és ostroma, valamint az olasz front eseményei.

Az előadást egy, a témát összefoglaló szemléltetés megtekintése követte, mely nem feltétlenül egy klasszikus kiállítás, inkább csak egy sajátos bemutató. A közösségi házbeli kiállítóhely falain elhelyezett anyag megismerteti az érdeklődőt a „boldog békeidők” háborús helyzethez vezető eseményeivel, a gazdasági és politikai okokkal, a szövetségi rendszerek kialakulásával.

Ezt követi a közvetlen kiváltó ok, a hadüzenet és a hadba lépés hangulatának leírása, majd egy áttekintés a hadi elgondolásokról, az európai frontok rendszeréről, majd a háborús események rövid, összefoglaló jellegű ismertetése.

Külön csoportosítva megtekinthetők a fegyverkezés (a fejlesztés és verseny) „eredményei”, a korábbiakhoz képest korszerűbb és pusztítóbb hatású új fegyverek, hadieszközök.

Egy önálló rész foglalkozik Magyarország vérveszteségével, ezt követi a háború lezárása (a fegyverszünetek és békekötések) és mindezek közvetlen és közvetett következményeinek összefoglalása. A szemléltetés néhány, a témához kapcsolódó könyv, kiadvány bemutatásával zárul.

Önálló tabló mutatja be a hadisegélyezést, melynek apropóját az 1918-ban kiadott „Hadsegélyző kártya” közelmúltbeli reprint megjelentetése adja.

Egy másik önálló tablón az egykori garnizon, „Szabadszállás a katonaváros” került bemutatásra a Honvéd Nyugdíjas Klub általános, hagyományőrző és -ápoló tevékenysége felől megközelítve, „Volt egyszer … egy helyőrség!” alcímmel.

A kiállítás megtekintése után a rendezvény résztvevői az I. világháborús emlékműhöz, majd a hadisír kertben lévő sírkőcsoporthoz mentek, ahol koszorút helyeztek el

  • dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás Város polgármestere és Farkas Zoltán, a Honvéd Nyugdíjas Klub elnöke;
  • a Szabadszállási Települési Értéktár Bizottság képviseletében Bányai János, elnök és Süveges-Holczmann Andrea bizottsági tag;
  • a Szabadszállási Református Egyházközség képviseletében Nagytiszteletű Máté Sándor ref. lelkész, Holczmann Mihály gondnok és Janovicsné Paál Ilona presbiter;
  • dr. Ravasz István hadtörténész.

Az egyesületi rendezvény a „Takarodó” kürtjelével zárult.

Horváth Balázs István

About Post Author