40 éves a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub

Fennállásának 40. évfordulóját ünnepli az idén a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub. Ez alkalomból tartanak ünnepséget ma (február 5-én) a József Attila Közösségi Házban.

Honvéd Nyugdíjas Klub elődszervezete a Fegyveres Erők és Testületek Szabadszállási Kun Béla Nyugdíjas Klubja 1976. február 6-án alakult meg tizenöt fővel Annus Antal alezredes helyőrségparancsnok, Takács István politikai helyettes és Annusné Kovács Valéria klubvezető közreműködésével. A klub első vezetője Kühl Vilmos, vezetőségi tagjai Gróf Antal és Tóth László voltak. A tagság a honvédelem, a hazaszeretet eszméjének ápolását, az aktív és a már nyugállományba vonult katonák, rendőrök közötti élő kapcsolat fenntartását, az aktív pihenés szervezését, a szociálisan hátrányban lévők segítését tűzte ki célul. A klub 2005-ben vett fel a „Honvéd Nyugdíjas Klub” nevet. A „honvéd” jelzőt az elődök (alapítók) iránti tiszteletből viseli a szervezet, s bár nyugdíjasként jegyzi magát, nyitott más korcsoportok irányába is. Ezt támasztja alá az a tény, hogy tagjai nemcsak katonák, rendőrök, honvédségi dolgozók és hozzátartozóik, hanem olyan személyek is, akik nem tartoztak közvetlen honvédségi (rendvédelmi) érdekkörbe. A klub nem kötődik sem fegyvernemhez, sem szakcsapathoz, „helyőrség” szinten képviseli az egykor Szabadszálláson állomásozó katonai szervezeteket – foglalta össze beszédében a klub történetét Farkas Zoltán nyugállományú mérnök alezredes.
Az egyesület napjainkra bejegyzett, közhasznú tevékenységet folytató, egyesületi formában működő társadalmi szervezetté vált. Céljaik között szerepel a hazafiság, a hon- (és rend-) védelem támogatása. E mellett érdekvédelem, közös tevékenységek szervezése, egészség megőrző, továbbá szociális tevékenységek segítése és a hagyományőrzés. Közhasznúságuk kulturális tevékenységekben testesül meg.
Az egyesület tagja a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, és a BEOSZ Dél-alföldi Régiójának. Működésének fő területe Szabadszállás, de kapcsolati köre kiterjed a Felső-Kiskunság más településeire is. A Honvéd Nyugdíjas Klub stabil, együttműködő kapcsolatot tart fenn Szabadszállás Város Önkormányzatával, más helyi társadalmi szervezetekkel (Szabadszállás Jövőjéért Egyesület, Nőszirmok Klub, Ipartestület) a befogadó József Attila Közösségi Házzal, a BEOSZ-DAR Bács-Kiskun, Békés- és Csongrád megyékben működő társ tagegyesületeivel. Rendezvényeink között megtalálhatóak a kulturális, szabadidős, sport, egészségmegőrző programok, kegyeleti tevékenység, a társadalmi akciókban való részvétel – mondta el a Honvéd Nyugdíjas Klub vezetője.
A legkiemelkedőbb közülük a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége dél-alföldi régiós rendezvényei, 2005-től közreműködőként, majd 2007-től a József Attila Közösségi Házzal együttműködve fő szervezőként rendezi meg a Szabadszállási Helyőrségi Honvéd Találkozókat. A klub az önkormányzattal együttműködésben ápolója és gondozója a valaha Szabadszálláson állomásozó alakulatok emlékparkját, illetve létrehozta a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Emlékmúzeumot. A klub sport és turisztikai tagozata túra útvonalat épített ki, amely az országos hálózatba felvételre került.
Az elmúlt esztendőkben az egyesület tagjai és támogatói közül többen Honvédelmi miniszteri, Honvéd Vezérkar Főnöki kitüntetéseket, kitüntető címeket okleveleket emlékplaketteket s nem utolsó sorban „Honvéd Nyugdíjas Klub emlékplakett” elismerésben részesültek. Klubunk 40 éves tevékenységét úgy igyekezte végezni, hogy az a befogadó város lakóinak, a város történelmének maradandó emléket alkosson. Mi ezt a 40 évet a klub működésének céljai megvalósítását tekintve eredményesnek minősíthetjük – tette hozzá Farkas Zoltán.
A megnyitó beszédek elhangzása és az elismerések átadását követően ünnepi műsor várta az évfordulós program résztvevőit. A rendezvény vendége volt Gregus Anikó előadóművész. A program baráti beszélgetéssel zárul.
A rendezvény védnökei tisztét Kelemen József ny. altábornagy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének (BEOSZ) elnöke, Dr. Kovács György ny. mk, ezredes, a BEOSZ DAR elnöke és Dr. Báldy Zoltán Szabadszállás Város Polgármestere töltötte be.

A fellelhető írásos feljegyzések szerint a klub elnöki tisztét eddig az alábbi személyek töltötték, be:
1976-tól Kühl Vilmos (†)
1979-től Nagy Sándor (†)
1981-től Vörös Imre (†)
1982-től Tóth László (†)
1986-tól Gazdag Géza,
1988-tólRedling László (†)
1993-tól Halasi Ferenc (†)
1998-tól Nagy Dezső (†)
1999-től Gáspár Ferenc (†)
2005-től Horváth Balázs István és
2012-től Búr János töltötték be
2013-tól Farkas Zoltán

About Post Author