90 éves családi irat egy festmény mögött…

199905345_4681983618496752_5762652690096254959_n

A szabadszállási Tóth Erzsébet Óvoda és Bölcsőde vezetősége a közelmúltban az óvoda alapítójának, özv. Tóth Jánosné Méhes Lídia festményének felhelyezése közben bukkant a kép mögött lévő iratra. A gondosan becsomagolt papíron özv. Tóth Jánosné Méhes Lídia családfája olvasható, visszatekintve egészen 1660-ig.

Ő volt az, aki adományával megteremtette a szabadszállási óvoda alapjait, végrendeletében úgy rendelkezett, hogy házát és földbirtokát a Szabadszállási Református Egyházközségre hagyta egy kisdedóvó létesítésére, mivel férjét (Tóth János), vejét (K. Varga Imre) és lányát (Tóth Erzsébet) is eltemette, nem volt örököse. Özv. Tóth Jánosné Méhes Lídia 1873. március 24-én halt meg, Szász Károly és Tóth Gábor temette. Alapítványának köszönhető, hogy halála után 1891. december 1-jén megnyílt az óvoda Szabadszálláson.

Végrendeletében meghagyta, hogy kívánságát teljesítve a lánya nevét vegye fel az óvoda. 1991. december 20-án valósult meg a kérése, azóta Tóth Erzsébet nevet viseli az intézmény.

Tóth János és Méhes Lídia (1798- 1873) 1826. február 21-én kötöttek házasságot, egyetlen leányuk, Erzsébet 1817-ben született Szabadszálláson, aki 1835. május 1-jén férjhez ment K. Varga Imréhez.

Sajnos házasságuk néhány év után véget ért, 1854-ben bekövetkezett férje halála miatt. Erzsébet pár év múlva követte férjét a minden élők útján, 1859. december 8-án ő is meghalt. Édesanyja, Méhes Lídia ekkor juthatott arra az elhatározásra, hogy örökös hiánya lévén vagyonát egy kisdedóvó megalapítására hagyja.

  1. március 24-én a szabadszállási református temetőben helyezték örök nyugalomra, vélhetően férje, lánya és veje mellé.

Tóth Erzsébet sírja mai is megtalálható ebben a temetőben. Amin a következő felírat olvasható:

„ Tóth Erzsébet, Varga Imrénét födi itt be, el hull, – mint én is

Ide már férjem s atyám után

Szálltam Méhes Lídia jó anyám

eddig kísért….”

A szabadszállási református egyházközség jegyzőkönyvében több feljegyzésben is olvasható özv. Tóth Jánosné Méhes Lídia neve és a végrendeletében meghagyott kérések. A végrendelkezésnek megfelelően járt el az akkori Presbitérium, többször megemlítik az örökhagyó végakaratát és annak megvalósítását, így azon bejegyzés is olvasható, hogy 1890. december 1-jén az óvoda megkezdte működését.

  1. december 20-án, a 100 éves évfordulón az intézmény ünnepélyes keretek között felvette a Tóth Erzsébet nevet.

A fent említett festmény mögött rejtőzködő családfáról szóló papírt a Tóth Erzsébet Óvoda és Bölcsőde vezetősége a Szabadszállási Református Egyházközségnek ajándékozta, Tóth Jánosné Méhes Lídia szabadszállási református vallására tekintettel.

Süveges-Holczmann Andrea, presbiter

About Post Author