A Gazdakör hírei

Agrárkamarai tagok figyelem! Módosult a tagdíj bevallás!

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, és az azzal összefüggésben meghozott gazdasági döntésekkel összhangban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos elnöksége az év ŐSZI időszakára halasztotta tagjainak 2020-as tagdíjbevallását és -fizetését. A köztestület ezzel is segíteni kívánja tagjait a gazdasági nehézségek áthidalásában.

Változások röviden:

A tagdíjbevallási időszak 2020. október 1. – október 31.(hétvége miatt nov.2. éjfél) között lesz. A  NAK által megállapított tagdíjat, elkészített tagdíjbevallást a tagok  október 1-jétől megtekinthetik a www.nak.hu oldal e-Iroda felületére belépve.

A tagdíjat a Kamara előzetesen kiszámolja és a tag helyett elkészíti a tagdíjbevallást a rendelkezésére álló adatok alapján, melyet a tag jóváhagyhat, vagy módosíthat. A tagdíjfizetés alapja a tag két évvel korábbi árbevétele.

Postai tájékoztató levélküldés szeptember végétől.

A befizetés történhet bankkártyával is, mely azonnal megjelenik a tag folyószámláján.

Gazdálkodók aktuális teendői

Ökológiai másodvetés bejelentése

Aki a SAPS kérelmében a zöldítésre EFA (ökológia) másodvetést választott, figyeljen rá, hogy ez összesen három bejelentéssel jár a MÁK-hoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen :

  1. Egységes kérelemben (ez már megtörtént)
  2. Vetést követő 15 napon belül (AKTUÁLIS)

(60 napig kint legyen a másodvetés!!)

  1. Beforgatást követő 15 napon belül (AKTUÁLIS!)

Egy másodvetésre vonatkozó tényleges vetési és betakarítási/beforgatási időpontokat külön-külön kell bejelenteni.

A határidő elmulasztása esetén az egységes kérelemben bejelentett, tervezett másodvetés nem kerül figyelembevételre az egyes támogatások vonatkozásában, vagyis nem ismerhető el a zöldítésben sem!

Lehetőség van az Egységes kérelemben jelölt ökológiai másodvetés akár más blokkba történő áthelyezése is. Ügyelni kell viszont arra, hogy az EK-ban bejelentett területhez képest nem nőhet az EFA másodvetés területe!

Termeléshez kötött támogatások

  • Szálas fehérjetakarmány-növények

A szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételének feltétele, hogy (…)

a mezőgazdasági termelő az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén a két- vagy többéves művelésre alkalmas kultúrák esetében a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénylés első évében augusztus 1-jéig egyszeri, ha az állomány már többévesnek minősül, illetve a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás igénylésének a további éveiben tárgyév július 1-ig legalább kétszeri kaszálást végezzen.

Állattartással kapcsolatos határidők

A termeléshez kötött EU-s és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás birtokon tartási kötelezettsége a támogatási kérelem benyújtását követő naptól számított 6 hónapig áll fenn. A kiesés tényének és a pótlásként beállítani kívánt állat azonosítószámának bejelentésére irányadó határidő:

  • legkésőbb a pótlásra előírt határidőt (kieséstől számított 60 nap) követő 15. nap,
  • a kötelező birtokon tartás utolsó 60 napjában kieső és nem pótolt állatok esetében a kiesést követő 15. nap.

Baromfiágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás kifizetési kérelmeinek benyújtására a jóváhagyott támogatási kérelemmel rendelkezők a II. tárgynegyedévre (II. tárgynegyedév: július 16.–október 15.) vonatkozó kifizetést október 30. napjáig nyújthatják be a jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

A sertéságazat részére nyújtott állatjóléti támogatás iránti kifizetési kérelmet a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

ÍGY VÁLTOZHAT AZ ŐSTERMELŐI ADÓZÁS!

Közigazgatási egyeztetésre bocsátották a családi gazdaságokról szóló előterjesztést. A legfontosabb részletek:

– 966.000 forintra emelkedhet az az értékhatár, amíg nincs bevallási kötelezettségünk (az eddigi 600.000 Ft helyett)

– A kistermelői értékhatár megközelítőleg 10 millió forintra emelkedik (az eddigi 8 millió helyett)

– Az átalányadózást 10%-os jövedelem és 90%-os költséghányaddal lehet alkalmazni (az eddigi 90:10 arány helyett)

– A mezőgazdasági támogatások nem minősülnek bevételnek, így azok adómentessé válnak

– A családi gazdaságoknál a kedvezmény többszöröződik: a kedvezményes adózás felső értékhatára, 4 fő esetén közel 80 millió forintra emelkedik

– a bérmunka, a feldolgozás is őstermelői bevételnek számíthat, a teljes őstermelői bevétel legfeljebb 25%-ig.

További részletek: http://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/102508-celegyenesben-a-csaladi-gazdasagi-rendszer-atfogo-reformja?fbclid=IwAR0hoLCgzckWmGZxGMuo7XK3Qkq1VN8yqdWZi1WJJRjCul7wG3IHXhY4r94

További információért keressék bizalommal falugazdászukat!

                                                                               Gonda Viktória, körzetvezető

About Post Author