Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezési kötelezettségről

A parlagfűvel fertőzött területek felderítése 2021. évben is kiemelt hatósági feladatként jelentkezik. A rendkívül káros és agresszív gyomnövény elnyomja a kultúrnövényeket, felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét, ezáltal jelentős terméskiesést okozhat. Magyarországon a parlagfű továbbá a legtöbb kellemetlen tünetet kiváltó allergén, amely a lakosság jelentős részének egészségét, életminőségét rontja. A parlagfű elleni eredményes védekezés tehát közös érdekünk!

A mentesítési kötelezettség mindenkire és gyakorlatilag minden területre vonatkozik, ahol a parlagfű megjelenik, beleértve a mezőgazdasági növényekkel hasznosított külterületi szántóföldeket, rét-legelőket, ültetvényeket, erdőtelepítéseket, út menti és közterületeket, belterületi kiskerteket, játszótereket, parkokat, építési területeket.

A kertekben és a belterületeken a leghatékonyabb, ugyanakkor környezetkímélő védekezési mód a gyomlálás, míg a gyepterületeken a rendszeres, vegetációs időben 3-4-alkalommal, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálás lehet célravezető. A vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazható növényvédő szeres gyomirtás is. A tartós eredmény érdekében kiemelten fontos a virágbimbó kialakulásának folyamatos megakadályozása, amely jogszabály által előírt kötelezettség.

Fontos kiemelni, hogy 2019-től a földtulajdonosoknak/földhasználóknak ezen kötelezettsége már nemcsak július 1-től áll fenn, hanem az egész vegetációs időszak alatt. Az idei évtől jelentős változás továbbá, hogy a közérdekű védekezés elrendelésére akár a növényállomány megsemmisítése árán is sor kerülhet, a kultúrnövény tőszámára tekintet nélkül, a parlagfű 30%-ot meghaladó mértékű felületi borítottsága esetén.

A helyszíni hatósági ellenőrzéseket külterületen a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság (megyei kormányhivatal földhivatali osztályai), belterületen az illetékes jegyző végzi. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, emiatt pedig az ingatlan az ellenőrzés időpontjában legalább virágbimbós fejlettségi állapotú parlagfűvel fertőzött, az illetékes növény- és talajvédelmi hatóság közérdekű védekezést rendel el. A közérdekű védekezést az eljárásra jogosult hatóság által megbízott vállalkozók, gazdálkodó szervezetek végzik. A közérdekű védekezés végrehajtása során a vállalkozó az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Amennyiben az ügyfél időközben eleget tesz a parlagfű-mentesítési kötelezettségének, ezt köteles bejelenteni a közérdekű védekezést elrendelő hatóság számára. A védekezési kötelezettség utólagos teljesítése azonban nem mentesít a bírság megfizetése alól!

A kötelezően alkalmazandó növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya jogosult. A növényvédelmi bírság mértékét a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság mértéke határozza meg, amely 15.000-5.000.000 forintig terjedhet. Ezen túlmenően a földhasználó köteles viselni az eljárás során felmerült költségeket is.

A parlagfűvel fertőzött területek minél hatékonyabb felszámolása, a bírságolások elkerülése, valamint egy egészségesebb, élhetőbb környezet biztosítása érdekében kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a fentiek betartására!

Tisztelettel és köszönettel:

 

                                                                                        Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                                                       Agrárügyi Főosztály

                                                                                           Növény- és Talajvédelmi Osztály

About Post Author