A jövő a könyvtárban kezdődik!

Új típusú könyvtári szolgáltatások bevezetésére nyílt lehetőség, amelyhez a szabadszállási könyvtár is csatlakozott.

 

Mindannyian érzékeljük, hogy az olvasás, az információ keresése és használata gyökeresen megváltozott az elmúlt évtizedben. Erre az új kihívásra reagáló, szolgáltatásaiban megújuló könyvtárakra, valamint az iskolák és könyvtárak hatékony együttműködésére van szükség ahhoz, hogy a könyvtárak továbbra is segíteni tudják a fiatalokat tanulási céljaik elérésében.

Ezt felismerve, Az én könyvtáram projekt keretében 90 db, a köznevelés hatékonyságát és eredményességét támogató új típusú, kompetencia- és készségfejlesztő, valamint tanulást támogató mintaprogramot fejlesztett ki.

A fiatalok számára izgalmas területeket felölelő programokban megjelennek a digitalizált közgyűjteményi tartalmak; a robotika és a programozás könyvtári lehetőségei; az internet biztonságos használata; a digitális történetmesélés, a kiterjesztett valóság, illetve a mobilapplikációk könyvtári alkalmazása is. Ugyanakkor jelentős hangsúlyt kapott az olvasás megszerettetése, a klasszikus és kortárs gyerekirodalom népszerűsítése és a szövegértés fejlesztése is, azzal a szándékkal, hogy a tanulás folyamatát segítsük.

Ezek a programok nem helyettesítik a formális tanórai képzést, viszont egyfajta fűszerként hozzájárulnak ahhoz, hogy a sokszor száraz órai tananyag befogadhatóbb legyen. A közoktatást segítve, a pedagógusokkal egy célért, mégis egészen más szemszögből közelítve fejlesztik a diákok kognitív gondolkodását és a kreativitását, aminek nem csak az iskolában, hanem egész életükben hasznát fogják

Összességében olyan programokról beszélünk, amelyek közelebb hozzák a fiatalokhoz az irodalmat, a kultúrát, a művészetet és a helyet, ahol mindez egyszerre megtalálható: a könyvtárat.

Bár Az én könyvtáram projekt 2020.01.31-én lezárult, a következő 3 évre – 2023-ig – országosan 117 könyvtár vállalta együttműködési megállapodás keretében a módszertanok gyakorlati alkalmazását, illetve azt, hogy azok megvalósítása során szerzett tapasztalataikat szakmai konferenciákon, rendezvényeken ismertetik majd.

Ehhez a 117 könyvtárhoz csatlakozott a Szabadszállási ÁMK Városi Könyvtár.

Nagy lelkesedéssel és elköteleződéssel fogunk a munkához, melyet segít egyrészt az, hogy a módszertani ajánlásokat, irányelveket és a mintaprogramokat módszertani leírásokkal egy 8 kötetes könyvsorozatban jelentették meg a projekt keretein belül, illetve ezek elérhetőek a projekt honlapján is (www.azenkonyvtaram.hu) , másrészt, hogy maguk a programok könnyen, bárhol adaptálhatók a saját könyvtári környezetre. Külön kiemelendő, hogy ezek a programok lehetőséget adnak, hogy itt, helyi szinten szorosabbá váljon nem csak a diákok, hanem a pedagógusok, az iskolák és a könyvtárak kapcsolata is.

Azt gondoljuk, hogy január végével az Európai Uniós program lezárul ugyan, de a hagyományos értékek, a könyv és olvasáskultúra közvetítése, a mintaprogramok adaptálásának és az iskolákkal való egyre szorosabb együttműködés lehetősége itt marad, és a mi feladatunk lesz, hogy a fonalat felvegyük, megkezdett utat bejárjuk és az adaptált mintaprogramokat megvalósítsuk.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által még 2017-ben, 2 milliárd forintból „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-000001) címmel kiemelt uniós fejlesztési programot indított, mely 2020. január végéig tartott. Ennek országos hatókörű könyvtári projektjét Az én könyvtáram programot – 1 milliárd forintból – a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár valósította meg.

A fejlesztési irányokon túl a projekt kiemelten fontos célkitűzései, hogy csökkenjen a korai iskolaelhagyók száma, javuljon a hátrányos helyzetűek helyzete, valamint erősödjön a fiatalok társadalmi integrációja.

A mintaprogramcsomagok kidolgozásán túl lehetőség nyílt a kulturális területen hiánypótló alapkutatások és igényfelmérések, új módszertan kidolgozására, valamint ezek kiadványokban való megjelentetésére is.

További információ:

Farkas Ferenc, Az én könyvtáram program szakmai vezetője, +36 30 355 9280

Helyi kontaktok:

Vass Roland, A Legyél Te is diákkönyvtáros mintaprogram kidolgozója, +36 30 943 7583

 3.1.1 pályázat

About Post Author