Családi istentisztelet a református gyülekezetben

Családi istentiszteleten vettek részt a gyülekezet tagjai március 11-én vasárnap a református templomban. A negyedik osztályos hittanosok Máté Sándorné lelkipásztor felkészítésével énekkel és bibliai történetekkel készültek az alkalomra.

A történetek két fontos esemény köré fonódtak, az egyik a biblia vasárnaphoz. Március első vasárnapja egyházunkban hagyományosan a Biblia vasárnapja. A tematikus vasárnap célja a szentírásolvasás népszerűsítésére és a bibliafordítói munka ismertetése a gyülekezetekben.

A másik fontos esemény a Reformáció 500, amelyben a reformáció ötszázadik évfordulójára emlékeztek, 1517. október 31. – Luther Márton (Martin Luther) ezen a napon tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, mely reformok sorozatát eredményezte az élet minden területén. Luther fellépése átalakította Európa korabeli vallási térképét, megújította a hit világát.

A gyerekek szorgalmas felkészülésének köszönhetően idézetek hallhatunk Mészáros Sándor: Könyvek könyvéből, amelyben a biblia olvasás fontosságára hívja fel a figyelmet. Ezenkívül Sillei Erzsébet: Olvassátok a Bibliát című írásában is a biblia mindennapos olvasására buzdít minket.

Énekeikben is Isten dicsőségét hallhattuk:

„Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, soli Deo Gloria!

Egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Istené a dicsőség!

Süveges-Holczmann Andrea

About Post Author