Elkészült az idei szőlőár-prognózis

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elkészítette a 2017. évi szüretre vonatkozó szőlőár-prognózisát. Az előző évektől eltérően az idei előrejelzés szőlő fajtakörre részletezve, borrégiós bontásban tartalmazza az árakra vonatkozó becslést. A hegyközségektől összegyűjtött, fürtszám és fürttömeg alapján végzett becslések alapján országosan közel 4,1 millió mázsa szőlőtermés várható, amelyből mintegy 2,9 millió hl seprős újbor készülhet – tudatta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa.

Az árprognózis 2016-os alapmodellje a fajtákra, fajtacsoportokra és a borrégiókra vonatkozó adatokkal egészül ki. A számítások összesen idén 13 fajtára vonatkozóan adnak előrejelzést. A várható termésre és az aktuális készletekre vonatkozó adatok mellett már az elmúlt évi felvásárlási árakat és a termelési költségeket is figyelembe veszik.

Az előrejelzés a nettó átlagárakat mutatja és az egészséges, ép szőlőre vonatkozik. A tényleges árak a szüretelt szőlő tulajdonságaitól függően térhetnek el, hiszen más kategóriájú szőlőt használnak fel a különböző minőségi besorolású és eltérő karakterű borászati termékekhez. A HNT tájékoztatásul közzéteszi – az őstermelők által alkalmazható – kompenzációs felárral kiegészített árat, valamint ezer Ft/ha-ban kifejezve a becsült hozamértéket is. A részleteket a melléklet tartalmazza. A folyamatosan frissülő adatok a HNT weboldaláról is letölthetők.

A szőlő árának előrejelzésekor figyelembe kell venni, hogy ez az árufajta (fajta- termőhely- és minőségbeli) sokféleségéből adódóan nem írható le egységesen. A HNT hangsúlyozni kívánja: egy adott borvidéken belül ugyanazon szőlőfajta esetében is nagyon eltérő árak alakulhatnak ki. Ennek oka az, hogy a magasabb minőséget garantáló szőlőtermelőkkel (pl.: hozamkorlátozás, speciális dűlő, helyi jelentőségű fajta esetén) a felvásárlók egyedi árat határoznak meg és egyedi termelési szerződést kötnek. További eltérést okozhat, hogy a hosszú távú szerződéssel rendelkező termelőknek az átlagárnál magasabb felvásárlási árat fizetnek a borászatok, mivel azok így a szőlőtermelés teljes szakaszában nyomon követhetik a borszőlő termesztését. Hasonló eltérést okozhat a szőlő érettsége, cukorfoka, és a botritiszes jellegére fizetett magasabb átvételi ár.

Az árprognózist figyelembe véve kell meghatározniuk a szőlő felvásárlási árát azoknak a szőlőtermelőknek, borászatoknak és felvásárlóknak, akik 10 tonna feletti mennyiségben értékesítenek vagy vásárolnak fel borszőlőt, de szerződésben nem rögzítették az ármeghatározás módját és nem tettek közzé nyilvános árajánlatot.

A téli fagyot a visszajelzések alapján jellemzően jól vészelték át a szőlőtőkék, egyes borvidékeken és egyes fajták esetében azonban jelentős kárt okozott a késő tavaszi fagykár. Az idei évben néhány borvidéket az átlagosnál erősebb intenzitású jégkár is sújtott, ami helyi szinten fokozhatja a keresletet. A termésbecslés és a valós terméseredmények közötti különbségeket az időjárás alakulása várhatóan tovább fogja módosítani. A kilátások ebből a szempontból jelenleg inkább pozitívak.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség

About Post Author